• Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /
  • /

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2019 prowadzić będzie nabór wniosków tylko w wersji papierowej w ramach programu "Dobry Start"

Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości. Nie wlicza się go także do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje zamieszkującym na terenie Powiatu Prudnickiego: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia oraz osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 151. Autor: PCPR Prudnik. Data publikacji: poniedziałek, 29 lipca 2019r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności