• Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /
  • /

Trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” realizowany jest ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adresatami programu są osoby :

- posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- uczące się w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie),

- posiadające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 10 października 2019 r.

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Aktywny samorząd – Nabór 2019

W ramach ubiegania się o dofinansowanie umożliwiono Wnioskodawcom składanie wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia, która jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się utworzyć Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny, oraz złożą wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

ul. Kościuszki 55 a

48-200 Prudnik

pod nr tel.: 774369125

Obraz:      

Obraz:  

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 369. Autor: Małgorzata Szewczuk. Data publikacji: czwartek, 19 września 2019r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności