Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku z radością zawiadamia, że od 1.04.2021 r. rozpoczynamy realizację Programu Resortowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać z tej strony oraz w siedzibie PCPR przy ulicy Kościuszki 55a.  Wszelkie informacje pod numerem telefonu 77 436 29 90 w godzinach pracy naszej Instytucji.

  1. Dla Uczestnika Programu

- Karta zgłoszenia

Karta_zgloszenia_Uczestnika1.docx

  1. Dla Asystenta

- Karta zgłoszenia

Karta_zgloszenia_Asystenta1.docx

- Oświadczenie ZUS

Oswiadczenia_ZUS1.docx

- Oświadczenie/zaświadczenie o doświadczeniu

Oswiadczenie_-_osoba_fizyczna1.docx

- Osoby, które będą asystentami osób niepełnoletnich muszą dodatkowo załączyć zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta

Wzory dodatkowych dokumentów zwiążanych z realizacją uslugi asystenckiej

Zaswiadczenie_-_instytucja1.docx

Umowa_Zlecenie1.docx

Umowa_RODO1.docx

RACHUNEK.docx

Oswiadczenie_o_braku_pokrewiennstwa1.docx

Oswiadczenie_-_zmiana_nazwiska1.docx

Karta_realizacji_uslug1.docx

Ewidencja_przebiegu_pojazdow1.docx

Obraz:

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 267. Autor: Małgorzata Szewczuk. Data publikacji: czwartek, 1 kwietnia 2021r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności