Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku z radością zawiadamia, że od 1.04.2021 r. rozpoczynamy realizację Programu Resortowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Obraz:

Usługa osobistego  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej skierowana jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)            wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu

b)           zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c)            załatwianiu spraw urzędowych;

d)           nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)           korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f)            wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej ).

Więcej informacji na stronie:  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021-1607012365.pdf

 

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać z tej strony oraz w siedzibie PCPR przy ulicy Kościuszki 55a.  Wszelkie informacje pod numerem telefonu 77 436 29 90 w godzinach pracy naszej Instytucji.

  1. Dla Uczestnika Programu

- Karta zgłoszenia

Karta_zgloszenia_Uczestnika11.docx

 

  1. Dla Asystenta

- Karta zgłoszenia

Karta_zgloszenia_Asystenta11.docx

- Oświadczenie ZUS

Oswiadczenia_ZUS2.docx

- Oświadczenie/zaświadczenie o doświadczeniu

Oswiadczenie_-_osoba_fizyczna11.docx

Zaswiadczenie_-_instytucja11.docx

- Osoby, które będą asystentami osób niepełnoletnich muszą dodatkowo załączyć zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta

Wzory dodatkowych dokumentów zwiążanych z realizacją uslugi asystenckiej

Umowa_Zlecenie11.docx

Umowa_RODO11.docx

rachunek_AOON_-_wzor_lipiec_2021.pdf

Oswiadczenie_o_braku_pokrewiennstwa11.docx

Oswiadczenie_-_zmiana_nazwiska11.docx

Karta_realizacji_uslug11.docx

Ewidencja_przebiegu_pojazdow11.docx

Obraz:

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 1812. Autor: Małgorzata Szewczuk. Data publikacji: czwartek, 1 kwietnia 2021r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności