Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.


Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Zagospodarowanie terenu wokół mieszkania chronionego

Z dnia na dzien widać postępy prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół mieszkania chronionego.


http://pcpr-prudnik.pl//upload/obrazy/logorodzina2.jpg 

Powiat Prudnicki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domem Dziecka realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo–wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2020 r.

Jednym z zadań w projekcie jest realizacja Indywidualnych programów usamodzielnienia w mieszkaniach chronionych w powiecie prudnickim. 

Zagospodarowanie terenu wokół mieszkania chronionego umożliwi w pełni korzystanie z obiektu jaki został zaadoptowany przez powiat na ten cel. Prace wokół budynku związane jest z uporządkowaniem terenu, wykonaniem chodników i montażem małej architektury tj. ławki, grill. 
Zagospodarowanie terenu to ostatni etap, który sprawia, że surowy budynek staje się prawdziwym domem, a zaniedbana i rozkopana działka miejscem rekreacji i wypoczynku. W ramach kompleksowej usługi wykonane zostało nowe ogrodzenie wraz z furtką. 

Dojście do budynku posiada nowy chodnik. Wykonywane są prace ziemne na terenie działki oraz zaplanowany jest montaż małej architektury ogrodowej. 


http://pcpr-prudnik.pl//upload/obrazy/blizej_rodziny_i_dziecka_II.jpg 


Prace wykonywane są w ramach projektu " Bliżej Rodziny i Dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępcze - II edycja".

http://pcpr-prudnik.pl//upload/obrazy/pp___brd.jpg

Data publikacji: Środa, 20 Lutego 2019. Godzina: 13:52.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry