Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.


Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Trwa nabór w ramach Pilotażowego programu "Aktywny samorząd" moduł I

Przypominamy, że do 31.08.2019 r. można starać się o dofinansowanie w niżej wskazanych obszarach i zadaniach programu:

1)     Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a) Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
b) Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a) Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
c) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
d) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Druki do pobrania znajdują się w zakładce „Aktywny samorząd 2019 – nabór 2019”

 

ADRESACI PROGRAMU

1) Obszar A:

a) Zadanie 1:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu,

b) Zadanie 2:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcja narządu ruchu,

c) Zadanie 3:

   - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

   - wiek aktywności zawodowej,

   - dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza       języka migowego,

d) Zadanie 4:

   - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

   - wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

   - dysfunkcja narządu słuchu;

       2) Obszar B:

a) Zadanie 1:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

b) Zadanie 2:

- pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

c) Zadanie 3:

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- dysfunkcja narządu wzroku,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

d) Zadanie 4:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcja narządu słuchu,

- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

e) Zadanie nr 5:

- pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

   3) Obszar C:

a) Zadanie 1:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia -      orzeczenie o niepełnosprawności,

- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

b) Zadanie 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

c) Zadanie 3 i 4:

    - stopień niepełnosprawności,

    - wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    - potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

       - potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
       w  wyniku wsparcia udzielonego w programie,

d) Zadanie 5:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia -    orzeczenie o niepełnosprawności,

    - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub      wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

      4) Obszar D:

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b) aktywność zawodowa,

c) pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Data publikacji: Wtorek, 7 Maja 2019. Godzina: 10:07.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry