Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.Mapa strony internetowej

 • W PCPR w Prudniku obowiązuje procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastepcze zawodowe, niezawodowe i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • Statut PCPR
 • Regulamin Organizacyjny PCPR
 • Zakres działania
 • Sprawozdawczość
 • Klauzula informacyjna
 • Zespół ds. pieczy zastępczej
 • Zespół ds. świadczeń
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Szkolenie dla rodzin zastępczych
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 • Bezpieczny i aktywny Senior
 • Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem
 • Pomoc dla wychowanków
 • Domy Pomocy Społecznej
 • NABÓR 2014
 • NABÓR 2015
 • NABÓR 2016
 • NABÓR 2017
 • NABÓR 2018
 • NABÓR 2019
 • INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ PCPR DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON
 • INFORMATOR OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • PRAWA I UPRAWNIENIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ POMOC I WSPARCIE
 • ABC osoby z niepełnosprawnością
 • Projekt systemowy 2009 r.
 • Projekt systemowy 2010 r.
 • Projekt systemowy 2011 r.
 • Projekt systemowy 2012 r.
 • Projekt systemowy 2013 r.
 • Projekt systemowy 2014
 • Telefon zaufania
 • Działania realizowane przez POIK
 • Program korekcyjno edukacyjny
 • JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY I WSPARCIA W POIK
 • HARMONOGRAM STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
 • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGONA LATA 2012-2015
 • Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2013-2016
 • Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 • Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Prudnickim
 • Do góry