Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.Nabór 2018


Aktywny samorząd


http://pcpr-prudnik.pl//upload/obrazy/p1ad0947pk12ie5s2egsdk11noi3.jpg http://pcpr-prudnik.pl//upload/obrazy/PFRON_wersja_podstawowa_RGB_01.jpg

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

1)       Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a)       Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–      Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–      Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b)      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–      Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–      Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c)       Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–      Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–      Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

–      Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d)      Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

2)       Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

            · w szkole policealnej,

· w kolegium,

· w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.


 Warunki dofinansowania opisane są w poniższym dokumencie pn. „Kierunki działań (...)”.

 Pobierz plik: Kierunki działań
Nazwa pliku: Kierunki_dzialan_AS_2018.docx (Rozmiar pliku: 55.38KB)


W module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
- aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków dot. Modułu I zostanie podany w najbliższym czasie. Na stronie internetowej zostaną również zaktualizowane wnioski dot. Modułu I.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I

– dnia 30 sierpnia 2018 r.

Modułu II:

– dnia 30 marca 2018 r.(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

– dnia 10 października 2018 r.(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)MODUŁ II

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10 - 25 dokumentu pn. „Kierunki działań (...)”.

 Pobierz plik: Kierunki działań
Nazwa pliku: Kierunki_dzialan_AS_2018.docx (Rozmiar pliku: 55.38KB)


Aktualne druki do pobrania dla Modułu II dostępne są poniżej:

Pobierz plik: Wniosek Moduł II
Nazwa pliku: Wniosek_modul_II_2018.docx (Rozmiar pliku: 201.09KB)

 

Pobierz plik: Zał nr 1
Nazwa pliku: Zalacznik_nr_1_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

Pobierz plik: Zał nr 2
Nazwa pliku: Zalacznik_nr_2_Zaswiadczenie_z_uczelni_modul_II__dofinansowanie_do_kosztow_ksztalcenia_2018.doc (Rozmiar pliku: 116.5KB) 

Pobierz plik: Zał nr 3
Nazwa pliku: Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych2018.doc (Rozmiar pliku: 30KB)

Do góry