Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA

o ochronie danych osobowych    

                   

 1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku ul. Kościuszki 55a.


2.      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jest Katarzyna Szawdylas-Wasielewska, tel. 77 436-29-90 wew. 27, e-mail kszawdylas@pcpr-prudnik.pl.


3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, które zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania danych.


4.      Na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku funkcjonuje monitoring wizyjny. Przetwarzamy w ten sposób dane osobowe w celu zapewnienia ochrony mienia. Podstawa prawna przetwarzania:

a.      art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

b.      art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.


5.      Zgodnie z wymienionymi aktami prawnymi zakres danych osobowych przetwarzanych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje wizerunek.


6.      Dane osobowe, o których mowa w pkt. 5 będą przekazywane wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego prowadzone postępowanie.


7.      Poza teren Polski przekazujemy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy wymaga tego prowadzone postępowanie.


8.      Okres przechowywania danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku wynosi 28 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.


9.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


10.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.


11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku, gdy uzna, że przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


12.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy.


Podstawa prawna:


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Pobierz plik: klauzula
Nazwa pliku: KLAUZULA_INFORMACYJNA___z_KSW.docx (Rozmiar pliku: 80.22KB)

Do góry