Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.Rodziny zastępcze

„W polskich domach dziecka żyje ponad dwadzieścia tysięcy dzieci.
Tam ich oczy staja się puste.Tam umierają ich szanse.”
~(Katarzyna Kotowska)


Jeśli nie jest Państwu obojętny los dziecka, które jest pozbawione czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej? Jeśli kochacie Państwo dzieci i macie odpowiednie warunki do ich wsparcia. Możecie pomóc.
Są tysiące dzieci, które czekają na Waszą decyzję. Możecie Państwo zyskać coś najcenniejszego: miłość małego człowieka.

W dalszym ciągu spora liczba dzieci w naszym powiecie jest kierowana przez Sądy do Domów Dziecka, tracąc oparcie w swych rodzicach nie może liczyć na ich pomoc. Takie rozwiązanie jest ostatecznością, chcąc temu zapobiec Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku poszukuje kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Zostając rodziną zastępczą możecie dać dziecku będącemu w trudnej sytuacji życiowej możliwość odrodzenie się po trudnych przeżyciach, jakie dotknęły jego rodzinę biologiczną.

Nieszczęśliwe dzieci potrzebują szczególnej troski, opieki i miłości, a najlepszym dla nich miejscem jest rodzina zastępcza. W niej dziecko może przebywać określony czas aż do uregulowania jego sytuacji życiowej, w niej może odnaleźć utracony spokój oraz namiastkę domu.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych, sprawowanie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

  1. dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem ośrodka prowadzącego przygotowanie do tej funkcji,
  2. mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
  3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  4. nie są ani nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie mieli ograniczonej władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona w stosunku do swoich naturalnych dzieci;
  5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby (jeżeli ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu);
  6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
  7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
  8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zaprasza wszystkie chętne osoby, spełniające w/w warunki do bycia niezawodową rodziną zastępczą. W ramach tego PCPR pokrywa koszty związane ze specjalistycznym szkoleniem (bez dojazdu) oraz zobowiązuje się do udzielania szczegółowych informacji
o przyjmowanym dziecku oraz wsparcia w rozwiązywaniu zgłoszonych przez rodzinę problemów.
Rodzina zastępcza ma również prawo uzyskać pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.


Możesz zmienić los nieszczęśliwego dziecka!

Zgłoś swoją kandydaturę do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 55 A , 48-200 Prudnik,
Tel. (fax) 77/ 436- 91-25, 77/436-29-90
e-mail: pcpr.prudnik@interia.pl
Zaprasza Kierownik PCPR w Prudniku
Krystyna Wilisowska

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku na mocy Zarządzenia nr 93/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 28 listopada 2011 r zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej co w myśl ustawy, zobligowało Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej do realizowania nowych zadań, m. in prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnego domu dziecka. Ponadto, wprowadzenie zasad dotyczących opracowania procedury kwalifikacji na rodziny zastępcze stanowi jeden z elementów zaleceń wystosowanych pod adresem PCPR-ów.

Dodatkowo w myśl apelu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka, kierowanego do Starostów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Gmin, w którym wyraźnie podkreślono istotę „działań mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich najbliższych” uznano, że uzasadnionym jest opracowanie i wdrożenie procedury kwalifikacji na rodziny zastępcze, która pomoże rozeznać właściwe motywy przemawiające za wypełnianiem funkcji rodziny zastępczej oraz rozezna posiadane predyspozycje kandydatów, cechy osobowości, a także możliwości do właściwego realizowania obowiązku wynikającego z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pobierz plik: Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe ilub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w PCPR w Prudniku
Nazwa pliku: ProcedurarodzinyZastepcze.pdf (Rozmiar pliku: 304.76KB)

Do góry