Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Do zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:
 1. Prowadzenie interwencji kryzysowej i wsparcia osobiście w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 2. Prowadzenie interwencji kryzysowej telefonicznie
 3. Przeciwdziałanie przemocy poprzez zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową poradnictwa specjalistycznego, miejsc w ośrodkach wsparcia
 4. Pomoc ludziom znajdującym się okresowo w trudnych sytuacjach życiowych, zagrażających ich codziennej egzystencji.
 5. Zmniejszanie następstw urazowych zdarzeń poprzez interwencję, właściwą diagnozę wstępną, a później konsekwentnie ustalone wspólnie z klientem środki zaradcze,
 6. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego, konsultacje prawne, terapię indywidualną i grupową
 7. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin
 8. Poradnictwo i doradztwo indywidualne w formie wywiadów, rozmów oraz prowadzenie terapii indywidualnej - skierowanej na rozwiązywanie konkretnego problemu z zastosowaniem terapii krótkoterminowej
 9. Prowadzenie grup samopomocowych
 10. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych
 11. Organizowanie systemu wsparcia dla osób z rodzin które znalazły się w sytuacji kryzysowej
 12. Opracowywanie i realizacji programów pomocowych dla osób będących w stanie kryzysu
 13. Współpraca z instytucjami podejmującymi działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, patologiom itp.
 14. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika PCPR

Pobierz plik: Porozumienie
Nazwa pliku: Porozumienie_dotyczace_programu_Oparcie_Spoleczne_dla_Osob_z_Zaburzeniami_Psychicznymi.pdf (Rozmiar pliku: 800.07KB)

Do góry