Aktualny harmonogram

W związku z realizacją projektu "STOP ! PRZEMOCY" na mocy rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ" ustanowionego uchwałą nr 218/2006 rady ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. oraz działając na podstawie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. DZ.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku informuje o zmianie terminów studium tematycznego dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie.

Poniżej prezentujemy aktualny harmonogram.

 

 

Zajęcia będą odbywać się we wskazanych dniach w sali przy Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku.

 

30.08.2013  godz. 8- 16

13.09.2013  godz. 8 -16

- 27.09.2013  godz. 8-16

- 11.10.2013  godz. 8-16

- 18.10.2013  godz. 8-16

- 25.10.2013  godz. 8-16

- 08.11.2013  godz. 8-16

- 15.11.2013  godz. 8-16

- 22.11.2013  godz. 8-16

- 06.12.2013  godz. 8-16

- 13.12.2013  godz. 8-16