Relacja z warsztatów ekspresji ruchowej połączonych z wyjazdem na kręgielnię

Powiat Prudnicki na mocy umowy partnerskiej podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II EDYCJA" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. W sobotę 7 września b.r rodziny zastępcze z powiatu prudnickiego uczestniczyły w warsztatach ekspresji ruchowej połączonych z wyjazdem na kręgielnię.

Warsztaty, gra zespołowa piłki nożnej dzieci z rodzin zastępczych oraz uczestnictwo dzieci z opiekunami na kręgielni odbyło się w hotelu Arkas w Prószkowie. W wyjeździe uczestniczyło 44 osoby.

Celem wyjazdu było rozbudzenie zainteresowań oraz kreowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa, dbania o zdrowy styl życia oraz rozwijanie świadomości odczuwania ciała i lepszej koordynacji motorycznej.

Gra w kręgle to świetny sposób na aktywne spędzenie czasu z rodziną. Dostarcza rozrywki, a przy tym uaktywnia specyficzne partie mięśniowe.

Rodziny zastępcze skorzystały z warsztatów z których czerpały korzyści płynące z ekspresji ruchowej m.in. wzrost potencjału twórczego, zwiększenie koncentracji i pamięci, rozwój świadomości własnego ciała.

Warsztaty ekspresji ruchowej połączone z wyjazdem na kręgielnię

Tutaj wpisz treść aktualności.

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 179. Autor: Katarzyna Szawdylas-Wasielewska. Data publikacji: poniedziałek, 9 września 2019r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności