Grafik pracy specjalistów

W celu umówienia się do specjalisty  w naszym Ośrodku Interwencji Kryzysowej zapraszamy do kontaktu osobistego lub pod nr telefonu 77 436 47 00.

Z uwagi na epidemię COVID-19 podczas wizyt prosimy o zachowanie szczególnych środków ochrony osobistej.

Informujemy również, że zarówno Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadamy podjazd do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich oraz windę.