Formularze i wnioski

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

Wnioski

Pobierz plik: WniosekSportKultura1.doc
Rozmiar pliku: 123kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:37

Pobierz plik: Wniosek_o_dofinansowanie_ze_srodkow_PFRON_na_sprzet_rehabilitacyjny_2020.doc
Rozmiar pliku: 75kB
Data wgrania na serwer: 03.02.2020r. godz.: 09:06

Pobierz plik: Wniosek_przedmioty_ortopedyczne_i_srodki_pomocnicze_2020.docx
Rozmiar pliku: 45.44kB
Data wgrania na serwer: 02.01.2020r. godz.: 11:55

Pobierz plik: Wniosek_o_dofinansowanie_likwidacji_barier_architektonicznych_2020.doc
Rozmiar pliku: 173.5kB
Data wgrania na serwer: 03.02.2020r. godz.: 09:06

Pobierz plik: Wniosek_na_dofinansowanie_likwidacji_barier_w_komunikowaniu_sie_i_technicznych2020_.doc
Rozmiar pliku: 132.5kB
Data wgrania na serwer: 28.02.2020r. godz.: 09:49

Pobierz plik: Wniosek_Turnus_rehabilitacyjny_2020.doc
Rozmiar pliku: 86.5kB
Data wgrania na serwer: 07.01.2020r. godz.: 14:02

Formularze

Dorośli:

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia.doc
Rozmiar pliku: 42.5kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:38

Pobierz plik: wniosek_legitymacja_2019.pdf
Rozmiar pliku: 160.54kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:38

Pobierz plik: Wniosek_dla_osoby_powyzej_16_roku_zycia_ok.docx
Rozmiar pliku: 37.04kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:38

Pobierz plik: skala_Barthel.doc
Rozmiar pliku: 47.5kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:38

Pobierz plik: Oswiadczenie_dot._osoby_doroslej.pdf
Rozmiar pliku: 7.14kB
Data wgrania na serwer: 27.04.2020r. godz.: 10:52

Dzieci:

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia1.doc
Rozmiar pliku: 42.5kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:39

Pobierz plik: wniosek_legitymacja_2019.pdf
Rozmiar pliku: 160.54kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:38

Pobierz plik: Wniosek_dla_osoby_ponizej_16_roku_zycia.docx
Rozmiar pliku: 32.64kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:39

Pobierz plik: Oswiadczenie_dot._dziecka.pdf
Rozmiar pliku: 7.29kB
Data wgrania na serwer: 27.04.2020r. godz.: 10:52

Karta parkingowa:

Pobierz plik: Wniosek__karta_parkingowa.pdf
Rozmiar pliku: 349.3kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:39

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa opłatę za wydanie karty parkingowej można dokonać na podany poniżej numer konta bankowego,  

Konto nr : 68 8905 0000 2001 0000 0202 0217 – Bank Spółdzielczy

Można dokonywać także wpłaty za wydanie karty parkingowej w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kosciuszki 76.

Obraz:

Wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd 

http://www.pcpr-prudnik.pl/wybierz_e1987f66.html