Formularze i wnioski

Zasady udzielania dofinansowań w powiecie prudnickim przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022

Zasady 2022

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 2022 r.

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

Pobierz plik: Turnus_Rehabilitacyjny_-_wniosek_zalacznik_-_skierowanie_lekarza_na_turnus.pdf
Rozmiar pliku: 232.05kB
Data wgrania na serwer: 14.01.2022r. godz.: 12:32

Pobierz plik: Dokumenty_do_uzupelnienia_po_otrzymaniu_informacji_o_przyznaniu_dofinansowania.pdf
Rozmiar pliku: 196.38kB
Data wgrania na serwer: 14.01.2022r. godz.: 12:32

Wniosek o likwidacje barier technicznych

Pobierz plik: WNIOSEK_-_Likwidacja_barier_technicznych_PDF.pdf
Rozmiar pliku: 194.8kB
Data wgrania na serwer: 14.01.2022r. godz.: 12:32

Pobierz plik: zalaczniki_do_wniosku_-_Likwidacja_barier_technicznych.pdf
Rozmiar pliku: 133.47kB
Data wgrania na serwer: 14.01.2022r. godz.: 12:32

Wniosek o likwidacje barier architektonicznych

Pobierz plik: WNIOSEK_Likwidacja_barier_architektonicznych_PDF1.pdf
Rozmiar pliku: 203.71kB
Data wgrania na serwer: 09.02.2022r. godz.: 08:30

Pobierz plik: zalaczniki_-_likwidacja_barier_architektonicznych1.pdf
Rozmiar pliku: 160.92kB
Data wgrania na serwer: 09.02.2022r. godz.: 08:30

Wniosek o likwidacje barier w komunikowaniu się

Pobierz plik: WNIOSEK_-_Likwidacja_barier_w_komunikowaniu_sie1.pdf
Rozmiar pliku: 193.84kB
Data wgrania na serwer: 09.02.2022r. godz.: 08:33

Pobierz plik: Zalaczniki_do_wniosku_-_na_dofinansowanie_likwidacji_barier_w_komunikowaniu_sie1.pdf
Rozmiar pliku: 133.17kB
Data wgrania na serwer: 09.02.2022r. godz.: 08:33

 

Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Pobierz plik: WNIOSEK_-_Przedmioty_ortopedyczne_i_srodki_pomocnicze2.pdf
Rozmiar pliku: 192.24kB
Data wgrania na serwer: 14.01.2022r. godz.: 12:36

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Pobierz plik: WNIOSEK_-_Sprzet_rehabilitacyjny.pdf
Rozmiar pliku: 188.23kB
Data wgrania na serwer: 14.01.2022r. godz.: 12:37

Pobierz plik: zalaczniki_do_wniosku_-_sprzet_rehabilitacyjny.pdf
Rozmiar pliku: 150.55kB
Data wgrania na serwer: 14.01.2022r. godz.: 12:37

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Wniosek_RS_SKRT_P.pdf

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

Dorośli:

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia.doc
Rozmiar pliku: 42.5kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:38

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia1.pdf
Rozmiar pliku: 194.21kB
Data wgrania na serwer: 22.03.2022r. godz.: 08:00

Pobierz plik: Wniosek_dla_osoby_doroslej_.docx
Rozmiar pliku: 36.88kB
Data wgrania na serwer: 09.06.2021r. godz.: 12:32

Pobierz plik: Wniosek_dla_osoby_doroslej_.pdf
Rozmiar pliku: 859.57kB
Data wgrania na serwer: 22.03.2022r. godz.: 08:04

Pobierz plik: skala_Barthel1.pdf
Rozmiar pliku: 211.69kB
Data wgrania na serwer: 10.02.2022r. godz.: 09:12

Pobierz plik: skala_Barthel2.doc
Rozmiar pliku: 49kB
Data wgrania na serwer: 10.02.2022r. godz.: 09:12

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o  niepełnosprawności (do 16 roku życia)

Dzieci:

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia1.doc
Rozmiar pliku: 42.5kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:39

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia1.pdf
Rozmiar pliku: 194.21kB
Data wgrania na serwer: 22.03.2022r. godz.: 08:00

Pobierz plik: Wniosek_dla_dziecka_.docx
Rozmiar pliku: 32.57kB
Data wgrania na serwer: 09.06.2021r. godz.: 12:32

Pobierz plik: Wniosek_dla_dziecka_.pdf
Rozmiar pliku: 867.39kB
Data wgrania na serwer: 22.03.2022r. godz.: 08:07

Formularze dla dorosłych i dzieci o:

 

1. wydanie karty parkingowej

Pobierz plik: Kopia_Kopia_wniosek_karta_parkingowa_nowy_003.pdf
Rozmiar pliku: 303.83kB
Data wgrania na serwer: 01.07.2021r. godz.: 08:57

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa opłatę za wydanie karty parkingowej można dokonać na podany poniżej numer konta bankowego,  

Konto nr : 68 8905 0000 2001 0000 0202 0217 – Bank Spółdzielczy

Można dokonywać także wpłaty za wydanie karty parkingowej w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kosciuszki 76.

2. wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Pobierz plik: wniosek_legitymacja_2019.pdf
Rozmiar pliku: 160.54kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:38

Oświadczenia z rezygnacji prawa do wniesienia odwołania dla dzieci i dorosłych:

Pobierz plik: oswiadczenie_o_zrzeczeniu_sie_prawa_do_wniesienia_odwolania_dla_PZO.docx
Rozmiar pliku: 15.91kB
Data wgrania na serwer: 10.02.2022r. godz.: 09:12

Pobierz plik: oswiadczenie_o_zrzeczeniu_sie_prawa_do_wniesienia_odwolania_dla_PZO.pdf
Rozmiar pliku: 271.59kB
Data wgrania na serwer: 10.02.2022r. godz.: 09:12

 

Wnioski dotyczące programu Aktywny Samorząd

Obraz:

Wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd

http://pcpr-prudnik.pl/wybierz_beac8e00.html

 

Program Resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022

http://pcpr-prudnik.pl/strona_92.html

 

Program Resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

http://pcpr-prudnik.pl/strona_93.html