Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pomoże osobie niepełnosprawnej

Od 27 stycznia br.w Powiecie Prudnickim pracuje pierwszy asystent osobisty osób niepełnosprawnych.

Została podpisana pierwsza umowa w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020. Asystent obejmie opieką dwie osoby uczestniczące w programie. W najbliższych dniach zostaną podpisane kolejne umowy.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Obraz:

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 170. Autor: Małgorzata Szewczuk. Data publikacji: czwartek, 30 stycznia 2020r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności