Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W październiku odbędzie się spotkanie integracyjne rodzin zastępczych z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Obraz:

Powiat Prudnicki na mocy umowy partnerskiej podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna.

Podczas Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego rodziny zastępcze będą uczestniczyły w i spotkaniu z alpakami połączonym z warsztatami rękodzieła.

Obchody dnia rodzicielstwa odbędą się 3 października 2020r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi z pieczy zastępczej do udziału w Obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się w Dębowcu w Fundacji „Llamerada” dnia 03.10.2020r. organizowanych w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III EDYCJA pod nazwą „Organizacja Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”

Informujemy, że zbiórka odbędzie się przy PCPR w Prudniku o godzinie 9:30. Rozpoczęcie wspólnej zabawy planowane jest na godzinę 10:00 w Dębowcu (11a)

https://www.llamerada.org.pl/kontakt

Obraz:

Celem wyjazdu jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz integracja i aktywizacja rodzin i dzieci przybywających w pieczy zastępczej.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek oraz dobrego humoru

Obraz:

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 236. Autor: Małgorzata Szewczuk. Data publikacji: czwartek, 24 września 2020r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności