Konsultacje społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku informuje, że obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przyjęcia programów pn. "Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 – 2025" oraz "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023".

Celem konsultacji jest poznanie opinii, propozycji, uwag mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie powiatu prudnickiego, na temat projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji.

Podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych mogą swoje opinie przesłać pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych znajdują się pod adresem - http://pcpr-prudnik.biuletyn.info.pl/.../konsultacje...

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 303. Autor: Małgorzata Szewczuk. Data publikacji: piątek, 5 marca 2021r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności