Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.Program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON


AKTYWNY SAMORZĄD 2017

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:

- dla modułu I – od dnia 20 marca 2017r.

- dla modułu II :

 • od dnia 6  marca 2017r. -     dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017
 • od dnia 1 września 2017r. - dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018

 

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

- dla modułu I – 30 sierpnia 2017r.

- dla modułu II:

·         dnia 30 marca 2017r. - dla wniosków dotyczących  roku akademickiego 2016/2017 

·         dnia 10 października 2017r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/18.

Dofinansowanie w ramach modułu II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


W module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
- aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny). • Moduł I

Pobierz plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych
Nazwa pliku: Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30.5KB)

Pobierz plik: Specyfikacja i kosztorys prottezy - obszar C3
Nazwa pliku: Specyfikacja_i_kosztorys_protezy___Ekspert_PFRON___Obszar_C3.docx (Rozmiar pliku: 16.32KB)

Pobierz plik: Specyfikacja i kosztorys prottezy - obszar C4
Nazwa pliku: Specyfikacja_i_kosztorys_protezy___Ekspert_PFRON___Obszar_C4.docx (Rozmiar pliku: 13.61KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar A1 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_pelnoletnie_2017.doc (Rozmiar pliku: 320KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar A1 - podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_podopieczny_2017.doc (Rozmiar pliku: 329.5KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar A2 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A2_pelnoletnie_2017.doc (Rozmiar pliku: 305KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar B1 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_pelnoletnie_2017.docx (Rozmiar pliku: 162.15KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar B1 - podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_podopieczny_2017.docx (Rozmiar pliku: 138.96KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar B2 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_pelnoletnie_2017.docx (Rozmiar pliku: 138.08KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar B2 - podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_podopieczny_2017.docx (Rozmiar pliku: 136.6KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C2 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_pelnoletnie_2017.docx (Rozmiar pliku: 134.34KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C2 - podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_podopieczny_2017.docx (Rozmiar pliku: 135.78KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C3
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C3_2017.docx (Rozmiar pliku: 136.73KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C4
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C4_2017.docx (Rozmiar pliku: 136.43KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar D - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_D_pelnoletnie2017.docx (Rozmiar pliku: 133.55KB)

Pobierz plik: Oświadczenie o dochodach
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2017.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

Pobierz plik: Załącznik do wniosku C3 - oferta
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku_C3_oferta.docx (Rozmiar pliku: 17.76KB)

Pobierz plik: Załącznik do wniosku C4 - oferta
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku_C4_oferta.docx (Rozmiar pliku: 16.68KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie - obszar C zadanie 3 i 4
Nazwa pliku: Zaswiadczenie_lekarkie__obszar_C_zadanie_3_i_4_2017.docx (Rozmiar pliku: 91.63KB)

 • Moduł II

Pobierz plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych
Nazwa pliku: Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB)
 

Pobierz plik: Oświadczenie - rozliczenie kosztów moduł II
Nazwa pliku: Oswiadczenie_rozliczenie_kosztow_Modul_II_2016_2.docx (Rozmiar pliku: 94.9KB)
 

Pobierz plik: Wniosek - moduł II
Nazwa pliku: Wniosek_modul_II_2017_popr.docx (Rozmiar pliku: 170.08KB)

Pobierz plik: Załącznik do wniosku - dochody
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody2017.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)
 

Pobierz plik: Zaświadczenie z uczelni - moduł II
Nazwa pliku: Zaswiadczenie_z_uczelni_modul_II__dofinansowanie_do_kosztow_ksztalcenia_2017.doc (Rozmiar pliku: 117.5KB)
 

Pobierz plik: Załącznik
Nazwa pliku: zalacznik_do_u_nr_5_2017_ZPFRON_Kierunki_dzia_a__2017.pdf (Rozmiar pliku: 538.79KB)


Do góry