Warsztat ekspresji ruchowej w ramach projektu "Bliżej Rodziny i Dziecka"

Zapraszamy rodziny zastępcze do udziału w warsztacie ekspresji ruchowej. W ramach zadania rodziny spędzą wspólny czas w kręgielni.

 

Obraz:

Powiat Prudnicki na mocy umowy partnerskiej podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna.

Rodziny zastępcze w ramach warsztatów rekreacyjno – twórczych mają możliwość uczestnictwa w warsztacie ekspresji ruchowej połączonym z wyjazdem do kręgielni.

Warsztat odbędzie się 07 września 2019 roku (sobota) w hotelu Arkas w Prószkowie. (https://hotelarkas.pl/kregielnia-opole-proszkow/)

Celem wyjazdu jest rozbudzenie zainteresowań oraz kreowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa, dbania o zdrowy styl życia oraz rozwijanie świadomości odczuwania ciała i lepszej koordynacji motorycznej.

Obraz:

Obraz:

 

Gra w kręgle to świetny sposób na aktywne spędzanie czasu z rodziną. Dostarcza rozrywki, a przy tym uaktywnia specyficzne partie mięśniowe. Bowling to także bardzo popularny sport.

Korzyści płynące z udział w warsztacie ekspresji ruchowej to m.in. wzrost potencjału twórczego, zwiększenie koncentracji i pamięci, rozwój świadomości własnego ciała.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej – Małgorzatą Szewczuk tel. 77 436 91 25 wew.25 lub Anna Kamińską tel. 77 436 91 25 wew. 28. Zapisy trwają do 31.08.2019 roku. Posiadamy ograniczona ilość miejsc, gdyż w warsztacie może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztacie opiekunowie zastępczy zostaną poinformowani telefonicznie.

Planowana zbiórka odbędzie o 07.09.2019 roku około godziny 11.00 przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku ul. Kościuszki 55a. Powrót nastąpi około godziny 19.00.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatny transport, poczęstunek, wstęp do kręgielni oraz opiekę opiekunów i zajęcia warsztatowe.

 

Obraz:

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 206. Autor: Małgorzata Szewczuk. Data publikacji: czwartek, 22 sierpnia 2019r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności