Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Opiekunowie zastępczy zaktualizowali swoją wiedzę o systemie pieczy zastępczej

Dnia 10 marca 2016 roku odbyło się w tut. Centrum szkolenie z zakresu zmian wprowadzonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W szkoleniu z zakresu zmian wprowadzonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej udział wzięło 42 opiekunów zastępczych. 

Głównymi tematami poruszonymi podczas spotkania edukacyjnego były kwestie dotyczące:

- zasad przyznawania dodatku wychowawczego 

- procedur dotyczących regulowania sytuacji prawnej małoletnich

- postępowań adopcyjnych  oraz alimentacyjnych 

- oraz zasadności pobytu dziec w pieczy zastępczej. 

Informacje dotyczące świadczenia 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej zostały przekazane opiekunom i omówione zostały zasady ubiegania się o to świadczenie. Wspomniane świadczenie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, które jest umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Szczegółowe informacje opublikowaliśmy na naszej stornie internetowej.

Obraz:

Obraz:

Obraz:

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 951. Autor: PCPR Prudnik. Data publikacji: piątek, 18 marca 2016r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności