Dostęp do informacji
Menu główne
 • Tutaj jesteś:
 • /
 • Strona główna
 • /
 • /

Program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON

W związku z prowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy o:

1. Skróceniu terminu przyjmowania wniosków w Module I do dnia 30 SIERPNIA.
Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku, Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.


Termin przyjmowania wniosków w przypadku Modułu II upływa w dniu 30 września

 

2. Możliwości refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania:

 

1) w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku

 

Refundacja kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną przed zawarciem umowy w module I może dotyczyć następujących zadań : Obszar A Zadanie nr2, Obszar C Zadanie nr 2 i nr 4, Obszar D oraz kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej u eksperta (Obszar C Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4)

 

2) w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia

 


Refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczy kosztów opłaty za naukę (czesne), który dotyczą aktualnego roku szkolnego lub akademickiego. Zatem studenci, którzy przykładowo opłacili studia jednorazowo „z góry” w ubiegłym roku bądź wnieśli opłaty czesnego w ratach, których płatność przypadała w 2013 roku – mogą ubiega się o zwrot poniesionych kosztów czesnego.


Jeśli umowa dofinansowania została już zawarta ( w zakresie kosztów czesnego poniesionych po dniu 1 stycznia 2014) dopuszczalne jest aneksowanie umowy dofinansowania i refundacja kosztów czesnego dotyczących bieżącego roku akademickiego, ale poniesionych w 2013 roku ( o ile Realizator programu posiada środki finansowe PFRON przeznaczone na realizacje programu).

 

Fundusz ani Realizator programu ( samorząd powiatowy) nie mogą udzielić Wnioskodawcy gwarancji, że złożony wniosek dotyczący refundacji poniesionych kosztów będzie rozpatrzony pozytywnie. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w ramach limitu środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacje programu.

 

 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

 

Starostwo Powiatowe w Prudniku uprzejmie informuje, iż od dnia 3 marca 2014r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

03.03.2014

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków Moduł I i Moduł II

30.03.2014

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II-aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach Modułu II aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach Modułu I i Modułu II

31.01.2015

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

 

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w:

- Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik - Biuro Podawcze

- Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 55a,48-200 Prudnik

 

Osoby do kontaktu:

Starostwo Powiatowe w Prudniku- Moduł I Obszar C Zadanie 3 i 4 oraz Moduł II

 

Elżbieta Krzesińska
Gmach główny, parter-biuro podawcze
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: info@powiatprudnicki.pl

 

Aleksandra Grzech
Gmach główny, piętro II, pokój 208
tel.: 77 438 17 28
Kontaktowy e-mail: kadry@powiatprudnicki.pl

 

Agnieszka Zagórska
Gmach główny, piętro II, pokój 203
tel.: 77 438 17 23
Kontaktowy e-mail: a.zagorska@powiatprudnicki.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Moduł I obszar A, B, C zadanie 1 i 2 oraz obszar D

 

Kamil Chodnik
I piętro
Tel.77 4369125 wew. 28
Kontaktowy e-mail: chodnik@pcpr-prudnik.pl

 

Anna Sękowska
I piętro
Tel.77 4369125 wew. 27
Kontaktowy e-mail sekowska@pcpr-prudnik.pl;

 

 

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Pobierz plik: Program Aktywny Samorząd (Rozmiar pliku: 129.37kB)
Nazwa pliku: Program_Aktywny_Samorzad.pdf (Rozmiar pliku: 129.37KB)

 

Pobierz plik: Zasady dotyczące wyboru (Rozmiar pliku: 141.71kB)
Nazwa pliku: Zasady_dotyczace_wyboru.pdf (Rozmiar pliku: 141.71KB)

 

Pobierz plik: Kierunki działań oraz warunki brzegowe (Rozmiar pliku: 281.58kB)
Nazwa pliku: Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe.pdf (Rozmiar pliku: 281.58KB)

 

 

 

Oświadczenia:

 

Pobierz plik: Oświadzczenie o poniesionych kosztach dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu „ Aktywny samorząd" MODUŁ II (Rozmiar pliku: 94.87 KB)
Nazwa pliku: Oswiadczenie___rozliczenie_kosztow_modul_II.docx (Rozmiar pliku: 94.87KB)

Pobierz plik: Oświadczenie o dochodach (Rozmiar pliku: 186.23 KB)
Nazwa pliku: Oswiadczenie_o_dochodach.pdf (Rozmiar pliku: 186.23KB)

Pobierz plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (Rozmiar pliku: 29.5 KB)
Nazwa pliku: Oswiadczenie_o_przetwarzanie_danych_osobowych.doc (Rozmiar pliku: 29.5KB)

 

Zaświadczenia:

Pobierz plik: Zaświadczenie z uczelni moduł II - dofinansowanie do kosztów kształcenia (Rozmiar pliku: 118 KB)
Nazwa pliku: Zaswiadczenie_z_uczelni_modul_II__dofinansowanie_do_kosztow_ksztalcenia.doc (Rozmiar pliku: 118KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 1 (Rozmiar pliku: 92.37 KB)
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_a_zadanie_1.docx (Rozmiar pliku: 92.37KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd wzroku (Rozmiar pliku: 104.5 KB)
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_1__narzad_wzroku.doc (Rozmiar pliku: 104.5KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie Obszar B zadanie 1 - narząd ruchu (Rozmiar pliku: 113.5 KB)
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_1__narzad_ruchu.doc (Rozmiar pliku: 113.5KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie Obszar C zadanie 1 (Rozmiar pliku: 127 KB)
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_c_zadanie_1.doc (Rozmiar pliku: 127KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i 4 (Rozmiar pliku: 91.22 KB)
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarkie__obszar_c_zadanie_3_i_4.docx (Rozmiar pliku: 91.22KB)

 

Wnioski:

Moduł I

Pobierz plik: Wniosek obszar A1 pełnoletnie (Rozmiar pliku: 300 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_pelnoletnie.doc (Rozmiar pliku: 300KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar A1 podopieczny (Rozmiar pliku: 306.5 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_podopieczny.doc (Rozmiar pliku: 306.5KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar A2 pełnoletnie (Rozmiar pliku: 283.5 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A2_pelnoletnie.doc (Rozmiar pliku: 283.5KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar B1 pełnoletnie (Rozmiar pliku: 171.58 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_pelnoletnie.docx (Rozmiar pliku: 171.58KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar B1 podopieczny (Rozmiar pliku: 145.83 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_podopieczny.docx (Rozmiar pliku: 145.83KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar B2 pełnoletnie (Rozmiar pliku: 147.33 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_pelnoletnie.docx (Rozmiar pliku: 147.33KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar B2 podopieczny (Rozmiar pliku: 143.69 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_podopieczny.docx (Rozmiar pliku: 143.69KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C1 pełnoletnie (Rozmiar pliku: 146.23 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C1_pelnoletnie.docx (Rozmiar pliku: 146.23KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C1 podopieczny (Rozmiar pliku: 148.47 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C1_podopieczny.docx (Rozmiar pliku: 148.47KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C2 pełnoletnie (Rozmiar pliku: 144.1 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_pelnoletnie.docx (Rozmiar pliku: 144.1KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C2 podopieczny (Rozmiar pliku: 147.48 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_podopieczny.docx (Rozmiar pliku: 147.48KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C3 pełnoletnie (Rozmiar pliku: 147.46 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C3_pelnoletnie.docx (Rozmiar pliku: 147.46KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar C4 pełnoletnie (Rozmiar pliku: 146.29 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C4_pelnoletnie.docx (Rozmiar pliku: 146.29KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar D pełnoletnie (Rozmiar pliku: 147.1 KB)
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_D_pelnoletnie.docx (Rozmiar pliku: 147.1KB)

 

Moduł II

 

Pobierz plik: Wniosek MODUŁ II-dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (Rozmiar pliku: 181.45 KB)
Nazwa pliku: WNIOSEK_„MODUŁ_II”_pomoc_w_uzyskaniu_wyksztalcenia_na_poziomie_wyzszym.docx (Rozmiar pliku: 181.45KB)

 

 

CELE PROGRAMU:

 

CEL GŁÓWNY:

 

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" – KIERUNKI 2014

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

 

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • 5.000 zł - udział własny  - 15%,
  • okres karencji - 3 lata,
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu.

 

 1. Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
  • 2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
  • pozostałe koszty - 600 zł,
  • udział własny - 25%,
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • dysfunkcja narządu ruchu.

 

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • dla osoby niewidomej – 30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
  • udział własny - 10 %,
  • okres karencji  - 3 lata,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 2. Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku - 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%,
  • udział własny - 0%,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym - 7.000 zł (przy opinii eksperta - 20.000 zł) - udział własny - 10%,
  • okres karencji 3 lata,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 2. Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
  • o niepełnosprawności - 2.000 zł,
  • udział własny - 0%.
 3. Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

Po amputacji w zakresie:

  • ręki - 9.000 zł,
  • przedramienia - 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
  • udział własny - 10%,
  • okres karencji 3 lata,
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 1. Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
  • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
  • udział własny - 10%,
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną - udział własny 15 %.

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2014 roku wynosi :

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
 • dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, co najmniej o 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania