Dostęp do informacji
Menu główne

Aktywny samorząd

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

 

1)       Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a)       Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–      Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 

Pobierz plik: A1 - zał nr 1
Nazwa pliku: A1___Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB)

Pobierz plik: A1 - zał 2
Nazwa pliku: A1___Wniosek_obszar_A1_pelnoletnie_2018.doc (Rozmiar pliku: 338.5KB) 

Pobierz plik: A1 - zał nr 3
Nazwa pliku: A1___Wniosek_obszar_A1_podopieczny_2018.doc (Rozmiar pliku: 340.5KB) 

Pobierz plik: A1 - zał nr 4
Nazwa pliku: A1___Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

 

 

 

–      Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Pobierz plik: A2 - zał 1
Nazwa pliku: A2___Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB) 

Pobierz plik: A2 - zał 2
Nazwa pliku: A2___Wniosek_obszar_A2_2018.doc (Rozmiar pliku: 325KB) 

Pobierz plik: A2 - zał 3
Nazwa pliku: A2___Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

Pobierz plik: A2 - zał 4
Nazwa pliku: A2___zaswiadczenie_lekarskie_A2_2018.docx (Rozmiar pliku: 97.36KB) 

 

 

b)      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–      Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Pobierz plik: B1 - zał nr1
Nazwa pliku: B1___Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB)

Pobierz plik: B1 - zał nr2
Nazwa pliku: B1___Wniosek_obszar_B1_pelnoletnie_2018.docx (Rozmiar pliku: 184.82KB) 

Pobierz plik: B1 - zał nr3
Nazwa pliku: B1___Wniosek_obszar_B1_podopieczny_2018.docx (Rozmiar pliku: 168.99KB) 

Pobierz plik: B1- zał nr4
Nazwa pliku: B1___Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

Pobierz plik: B1 - zał nr 5
Nazwa pliku: B1__zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie__1___narzad_wzroku._2018.doc (Rozmiar pliku: 110.5KB) 

Pobierz plik: B1 - zał nr 6
Nazwa pliku: B1___zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_1___narzad_ruchu_2018.doc (Rozmiar pliku: 116.5KB) 

 

–      Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Pobierz plik: B2 - zał 1
Nazwa pliku: B2___Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB) 

Pobierz plik: B2- zał2
Nazwa pliku: B2___Wniosek_obszar_B2_pelnoletnie_2018.docx (Rozmiar pliku: 163.21KB) 

Pobierz plik: B2- zał3
Nazwa pliku: B2___Wniosek_obszar_B2_podopieczny_2018.docx (Rozmiar pliku: 165.02KB) 

Pobierz plik: B2- zał4
Nazwa pliku: B2___Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

Pobierz plik: B2- zał5
Nazwa pliku: B2___zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_2___narzad_ruchu_2018.doc (Rozmiar pliku: 119.5KB) 

Pobierz plik: B2- zał6
Nazwa pliku: B2___zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_2___narzad_wzroku_2018.doc (Rozmiar pliku: 97KB) 

 

c)       Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–      Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Pobierz plik: C2- zał 1
Nazwa pliku: C2___Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB) 

Pobierz plik: C2 - zał 2
Nazwa pliku: C2___Wniosek_obszar_C2_pelnoletnie_2018.docx (Rozmiar pliku: 152.64KB) 

Pobierz plik: C2 - zał 3
Nazwa pliku: C2___Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

Pobierz plik: C2 - zał 4
Nazwa pliku: C2__.docx (Rozmiar pliku: 165.8KB)

 

–      Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Pobierz plik: C3 - zał1
Nazwa pliku: C3___Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB) 

Pobierz plik: C3 - zał2
Nazwa pliku: C3___Specyfikacja_i_kosztorys_protezy___Ekspert_PFRON___Obszar_C3.docx (Rozmiar pliku: 16.4KB) 

Pobierz plik: C3 - zał3
Nazwa pliku: C3___Wniosek_obszar_C3_2018.docx (Rozmiar pliku: 164.98KB) 

Pobierz plik: C3- zał4
Nazwa pliku: C3___Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

Pobierz plik: C3 - zał5
Nazwa pliku: C3___Zalacznik_do_wniosku_C3_oferta.docx (Rozmiar pliku: 17.78KB) 

Pobierz plik: C3- zał6
Nazwa pliku: C3__Zaswiadczenie_lekarkie__obszar_C_zadanie_3_i_4_2017.docx (Rozmiar pliku: 98.22KB)

 

–      Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Pobierz plik: C4- zał nr 1
Nazwa pliku: C4___Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB) 

Pobierz plik: C4 - zał nr 2
Nazwa pliku: C4___Specyfikacja_i_kosztorys_protezy___Ekspert_PFRON___Obszar_C4.docx (Rozmiar pliku: 16.13KB) 

Pobierz plik: C4 - zał nr 3
Nazwa pliku: C4___Wniosek_obszar_C4_2018.docx (Rozmiar pliku: 163.98KB) 

Pobierz plik: C4 - zał nr 4
Nazwa pliku: C4___Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

Pobierz plik: C4 - zał nr 5
Nazwa pliku: C4__Zalacznik_do_wniosku_C4_oferta.docx (Rozmiar pliku: 16.71KB) 

Pobierz plik: C4 - zał nr 6
Nazwa pliku: C4__Zaswiadczenie_lekarkie__obszar_C_zadanie_3_i_4_2017.docx (Rozmiar pliku: 98.22KB)

 

d)      Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Pobierz plik: D- zał nr 1
Nazwa pliku: D___Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB) 

Pobierz plik: D- zał nr 2
Nazwa pliku: D___Wniosek_obszar_D_pelnoletnie_2018.docx (Rozmiar pliku: 160.37KB) 

Pobierz plik: D - zał nr3
Nazwa pliku: D___Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

 

 

2)       Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

· w szkole policealnej,

· w kolegium,

· w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

 Warunki dofinansowania opisane są w poniższym dokumencie pn. „Kierunki działań (...)”.

 Pobierz plik: Kierunki działań
Nazwa pliku: Kierunki_dzialan_AS_2018.docx (Rozmiar pliku: 55.38KB)

 

W module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
- aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków dot. Modułu I zostanie podany w najbliższym czasie. Na stronie internetowej zostaną również zaktualizowane wnioski dot. Modułu I.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I

– dnia 30 sierpnia 2018 r.

Modułu II:

– dnia 30 marca 2018 r.(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

– dnia 10 października 2018 r.(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

 

MODUŁ II

 

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10 - 25 dokumentu pn. „Kierunki działań (...)”.

 Pobierz plik: Kierunki działań
Nazwa pliku: Kierunki_dzialan_AS_2018.docx (Rozmiar pliku: 55.38KB)

 

Aktualne druki do pobrania dla Modułu II dostępne są poniżej:

Pobierz plik: Wniosek Moduł II
Nazwa pliku: Wniosek_modul_II_2018.docx (Rozmiar pliku: 201.09KB)

 Pobierz plik: Wniosek pdf
Nazwa pliku: Wniosek_modul_II_2018_PDF.pdf (Rozmiar pliku: 877.13KB)

 

Pobierz plik: Zał 2
Nazwa pliku: Zalacznik_nr_2_Zaswiadczenie_z_uczelni_modul_II_2018.doc (Rozmiar pliku: 116.5KB) 

 

Pobierz plik: Zał2
Nazwa pliku: Zalacznik_nr_2_Zaswiadczenie_z_uczelni_modul_II_2018.pdf (Rozmiar pliku: 308.63KB) 

 

 

Pobierz plik: Zał nr 1
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)  

Pobierz plik: Zał nr1
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2018_PDF.pdf (Rozmiar pliku: 360KB)  

 

Pobierz plik: Oświadczenie o roliczeniu kosztów Moduł II (doc)
Nazwa pliku: Oswiadczenie_rozliczenie_kosztow_Modul_II.pdf (Rozmiar pliku: 282.79KB)

Pobierz plik: Oświadczenie o roliczeniu kosztów Moduł II (pdf)
Nazwa pliku: Oswiadczenie_rozliczenie_kosztow_Modul_II.docx (Rozmiar pliku: 94.17KB)