Dostęp do informacji
Menu główne

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

Obraz:

Powiat Prudnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku informuje, iż przystępuje do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Zadania realizowane w ramach Programu,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi:

- dla opieki dziennej - 166 464,00 .

- dla opieki całodobowej - 157 794,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi:

- dla opieki dziennej - 166 464,00 .

- dla opieki całodobowej - 157 794,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, pozwalającej na  czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. :

- dziennej - do 240 godzin opieki wytchnieniowej rocznie, jednorazowo nie więcej niż 12 godzin na dobę;

lub

- całodobowy 14-dniowy bezpłatny pobyt w Domu Jana Bożego w Prudniku.

PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100.docx

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO PROGRAMU:

Karta_zgloszenia6.pdf

Karta_pomiaru_SIM1.pdf

Klauzula_RODO_1_20231.pdf

KK_2023.pdf

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

DOKUMETY DLA OPIEKUNA:

Karta_zgloszenia_opiekuna1.pdf

KK_2023.pdf

Klauzula_RODO_1_20231.pdf

OSWIADCZENIE_DLA_CELOW_PODATKOWYCH_I_UBEZPIECZENIOWYH2.pdf

Zgodnie z zasadami Programu opiekun musi posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu (prosimy o dołączenie kserokopii dyplomów/świadectwa): 

asystent osoby niepełnosprawnej

opiekun osoby starszej

opiekun medyczny

pedagog

psycholog

terapeuta zajęciowy

pielęgniarka

fizjoterapeuta

lub udokumentowane minimum 6-miesieczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi zaświadczeniem wystawionym przez podmiot zlecający opiekę nad osobą niepełnosprawną.

KARTA ROZLICZENIA USŁUG i RACHUNEK:

Karta_rozliczeniowa1.pdf

Rachunek5.pdf

Obraz:

Obraz: