Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /

Realizacja Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Powiecie Prudnickim

Rachunek7.pdf

Obraz:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku od 15 grudnia 2023 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy asystenckiej w Programie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Wnioski złożone do 29.12.2023 r. (piątek) zostaną rozpatrzone do 15 stycznia 2024 r.  

program-aoon-jst-edycja-2024-1692172859.pdf

W Powiecie Prudnickim - podobnie jak w poprzednich latach - usługi asystenckie będą świadczyćosoby wskazane przez Wnioskodawcę, tj. osobę niepełnosprawną bądź jego opiekuna ustawowego/prawnego. 

W pierwszej kolejności usługi asystenckie otrzymają:

- Osoby nie korzystające z innych form pomocy, tj. m.in. usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zawodowej, pielęgniarki środowiskowej/opieki długoterminowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubów Seniora.

- Osoby samotne bądź zamieszkujące z drugą osobą niepełnosprawną;

- Osoby mające w orzeczenie symbol 05-R, 10-N oraz ociemniałe;

  • Wśród osób zamieszkujących wspólnie tylko jedna otrzymuje usługi asystenckie;

Liczba przyznanych godzin będzie zależała od stopnia niepełnosprawności i wyniesie:

- 450 godzin dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej w stopniu znacznym;

- 400 godzin dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym;

- 200 godzin dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i dzieci.

Wnioski, które wpłyną po 29.12.2023 r. będą rozpatrywane w miarę możliwości finansowych.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Niepelnosprawny_-_Karta_Zgloszenia1.pdf

Niepelnosprawny_-_Zakres_dzialaniaa1.pdf

Niepelnosprawny_asystent__-_RODO_Ministerstwo1.pdf

Niepelnosprawny_asystent__-_RODO_nasze1.pdf

Do wniosku należy załączyć kserokopię posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

2. DLA ASYSTEWNTA:

Asystent_-_Karta_Zgloszenia1.pdf

Asystent__-_oswiadczenie_ZUS1.pdf

Asystent__-_oswiadczenie_o_braku_pokrewienstwa2.pdf

Asystent__-_oswiadczenie_PPK1.pdf

Niepelnosprawny_asystent__-_RODO_Ministerstwo1.pdf

Niepelnosprawny_asystent__-_RODO_nasze1.pdf

Ponadto asystent dostarcza kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego wymogów Programu w zakresie wykształcenia/doświadczenia w pracy z niepełnosprawnymi.

3. DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

Z asystentami zawiertane są umowy zlecenia, a miesięczne wykonanie usług rozliczane jest na podstawie wypełnianej na bieżąco karty usług,  będącej podstawąwystawienia rachunku. Wydatki na wyjazdy dokumentowane są ewidencją przebiegu samochodu/ewidencją biletów.

Asystent__-_Ewidencja_biletow1.pdf

Asystent__-_Ewidencja_-_samochod1.pdf

Asystent__-_Karta_realizacji1.pdf

Rachunek7.pdf

 

Obraz: