Dostęp do informacji
Menu główne
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Obraz:

Program Resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi oraz młodzieżą z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Pomoc będzie realizowana w formie wsparcia dziennego lub pobytu całodobowego.

 

Powiat Prudnicki uzyskał dofinansowanie w wysokości:

  • 195 840,00 zł dla usług świadczonych w formie pobytu dziennego;

Obraz:

  • 57 120,00 zł dla usług świadczonych w formie pobytu całodobowego.

Obraz:

Załączniki:

- Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2022-16339648161.docx

- karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Karta zgłoszenia

- karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Karta_rozliczeniowa_uslug.pdf

- karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny

Karta_pomiaru_niezaleznosci_funkcjonalnej.pdf

- zgłoszenie opiekuna

Zgloszenie_opiekuna1.pdf

- rachunek za usługi

Rachunek_OW.pdf