Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner
 • Tutaj jesteś:
 • /
 • Strona główna
 • /
 • /

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2022

Obraz:

 

 

Program Resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu oraz wsparcie ich aktywności społecznej.

Wartość dofinansowania dla Powiatu Prudnickiego  2 989 620,00 zł;

Uczestnikami Programu mogą być:

- dzieci i młodzież do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osoby po 16 roku życia posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Dzieci i młodzież do 16 roku życia oraz dorośli o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą mieć świadczone usługi przez 30 godzin miesięcznie, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – 60 godzin.

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

 1. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
  1. myciu głowy, myciu ciała, kąpieli;
  2. czesaniu;
  3. goleniu;
  4. obcinaniu paznokci rąk i nóg;
  5. zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;
  6. zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
  7. przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;
  8. słaniu łóżka i zmianie pościeli;
 2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
  1. sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
  2. dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
  3. myciu okien;
  4. utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
  5. praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej);
  6. podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;
  7. transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej);
 3. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
  1. pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;
  2. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);
  3. pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;
  4. pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;
  5. asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami;
  6. transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta;
 4. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
  1. wyjście na spacer;
  2. asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
  3. wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);
  4. wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
  5. notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;
  6. pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni;
  7. wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).

 

Uwaga: W Programie nie mogą świadczyć usług asystenckich członkowie rodziny  niepełnosprawnego. Dla potrzeb Programu za rodzinę należy uznać małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

 

 

 

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

Druki dla osoby niepełnosprawnej:

 1. karta zgłoszenia

  Karta_zgloszenia_osoby_niepelnosprawnej.pdf

   

 2. zakres działania asystenta (do wypełnienia i podpisania)

  Zakres_dzialania_asystenta.pdf

   

 3. klauzula RODO (do podpisania)

  Klauzula_RODO.pdf

   

 4. klauzula RODO 1 (do podpisania)

  Klauzula_RODO_1.pdf

   

Ponadto osoba niepełnosprawna załącza kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Druki dla asystenta:

 1. karta zgłoszenia

  Zgloszenie_asystenta.pdf

   

 2. oświadczenie ZUS

  Oswiiadczenie_ZUS.pdf

   

 3. klauzula RODO (do podpisania)

  Klauzula_RODO.pdf

   

 4. klauzula RODO 1 (do podpisania)

  Klauzula_RODO_1.pdf

   

 5. Oświadczenie o braku pokrewieństwa

  Oswiadczenie_o_braku_pokrewiennstwa.pdf

   

Ponadto osoba chcąca być asystentem dziecka musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności oraz pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

DRUKI DLA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH :

Ewidencja_przebiegu_pojazdow1.pdf

Karta_realizacji1.pdf

Rachunek1.pdf

Obraz: