Dostęp do informacji
Menu główne
 • Tutaj jesteś:
 • /
 • Strona główna
 • /
 • /

Program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON

Obraz:

AKTYWNY SAMORZĄD 2017

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:

- dla modułu I – od dnia 20 marca 2017r.

- dla modułu II :

 • od dnia 6  marca 2017r. -     dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017
 • od dnia 1 września 2017r. - dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018

 

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

- dla modułu I – 30 sierpnia 2017r.

- dla modułu II:

·         dnia 30 marca 2017r. - dla wniosków dotyczących  roku akademickiego 2016/2017 

·         dnia 10 października 2017r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/18.

Dofinansowanie w ramach modułu II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


W module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
- aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).


 

 • Moduł I


Pobierz plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych
Nazwa pliku: Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2017.doc (Rozmiar pliku: 30.5KB)
Pobierz plik: Specyfikacja i kosztorys prottezy - obszar C3
Nazwa pliku: Specyfikacja_i_kosztorys_protezy___Ekspert_PFRON___Obszar_C3.docx (Rozmiar pliku: 16.32KB)
Pobierz plik: Specyfikacja i kosztorys prottezy - obszar C4
Nazwa pliku: Specyfikacja_i_kosztorys_protezy___Ekspert_PFRON___Obszar_C4.docx (Rozmiar pliku: 13.61KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar A1 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_pelnoletnie_2017.doc (Rozmiar pliku: 320KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar A1 - podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_podopieczny_2017.doc (Rozmiar pliku: 329.5KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar A2 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A2_pelnoletnie_2017.doc (Rozmiar pliku: 305KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar B1 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_pelnoletnie_2017.docx (Rozmiar pliku: 162.15KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar B1 - podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_podopieczny_2017.docx (Rozmiar pliku: 138.96KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar B2 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_pelnoletnie_2017.docx (Rozmiar pliku: 138.08KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar B2 - podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_podopieczny_2017.docx (Rozmiar pliku: 136.6KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar C2 - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_pelnoletnie_2017.docx (Rozmiar pliku: 134.34KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar C2 - podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_podopieczny_2017.docx (Rozmiar pliku: 135.78KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar C3
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C3_2017.docx (Rozmiar pliku: 136.73KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar C4
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C4_2017.docx (Rozmiar pliku: 136.43KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar D - pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_D_pelnoletnie2017.docx (Rozmiar pliku: 133.55KB)
Pobierz plik: Oświadczenie o dochodach
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2017.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)
Pobierz plik: Załącznik do wniosku C3 - oferta
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku_C3_oferta.docx (Rozmiar pliku: 17.76KB)
Pobierz plik: Załącznik do wniosku C4 - oferta
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku_C4_oferta.docx (Rozmiar pliku: 16.68KB)
Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie - obszar C zadanie 3 i 4
Nazwa pliku: Zaswiadczenie_lekarkie__obszar_C_zadanie_3_i_4_2017.docx (Rozmiar pliku: 91.63KB)

 • Moduł II

Pobierz plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych
Nazwa pliku: Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych2017.doc (Rozmiar pliku: 30KB) 

Pobierz plik: Oświadczenie - rozliczenie kosztów moduł II
Nazwa pliku: Oswiadczenie_rozliczenie_kosztow_Modul_II_2016_2.docx (Rozmiar pliku: 94.9KB) 

Pobierz plik: Wniosek - moduł II
Nazwa pliku: Wniosek_modul_II_2017_popr.docx (Rozmiar pliku: 170.08KB)

Pobierz plik: Załącznik do wniosku - dochody
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody2017.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

Pobierz plik: Zaświadczenie z uczelni - moduł II
Nazwa pliku: Zaswiadczenie_z_uczelni_modul_II__dofinansowanie_do_kosztow_ksztalcenia_2017.doc (Rozmiar pliku: 117.5KB) 

Pobierz plik: Załącznik
Nazwa pliku: zalacznik_do_u_nr_5_2017_ZPFRON_Kierunki_dzia_a__2017.pdf (Rozmiar pliku: 538.79KB)