Dostęp do informacji
Menu główne
 • Tutaj jesteś:
 • /
 • Strona główna
 • /
 • /

Informacja o sposobie komunikowania się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniemych

Obraz:

Mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku informuje, że osoby uprawnione mogą komunikować się z urzędem za pośrednictwem :

 

 • osoby przybranej - należy przez to rozumieć osobę, która ukończył 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw. Osoba przybrana udzielająca pomocy w załatwieniu sprawy winna posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport albo, w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego ani paszportu, ważną legitymację szkolną), celem przedstawienia go do wglądu na żądanie urzędnika załatwiającego sprawę.
 • tłumacza PJM - polskiego języka migowego
 • tłumacza SJM - system języka migowego
 • tłumacz przewodnik - dla osoby głuchoniewidomej, nazwany w ustawie tłumaczem SKOGN

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Zgłoszenia dokonać można:

 

 • e-mailem na adres : pcpr.prudnik@interia.pl
 • tel. stacjonarny: 77 436 29 90
 • fax: 77 436 91 25

Osoba do kontaktu:

mgr Teresa Małkowska
małkowska@pcpr-prudnik.pl
tel.   77 436 29 90 wew. 21

Pobierz plik: WyciagRejestrTlumaczy.doc
Rozmiar pliku: 40kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:35

Pobierz plik: WniosekTlumacz.doc
Rozmiar pliku: 24kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:35