Dostęp do informacji
Menu główne

Projekt systemowy 2011

Zespół projektu

Kierownik:
Krystyna Wilisowska
77 436 91 25 wew. 24

Koordynator:
Kamil Chodnik
77 436 91 25 wew. 28

Referent - doradca ds. osób niepełnosprawnych
Aleksandra Wójs
77 436 91 25 wew. 28

Projekt systemowy nr PO KL 07.01.02-16-010/11 realizowany od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

W ramach projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” w 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku objęło swoim wsparciem 19 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, w tym 10 osób niepełnosprawnych oraz 9 osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Beneficjenci Ostateczni wzięły udział w:

 

  • cyklu spotkań indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym,
  • zajęciach psychologicznych, w trakcie których odbył się trening interpersonalny,

Ponadto od sierpnia 2011r. do grudnia 2011r. uczestnicy projektu wg wyznaczonych przez doradców zawodowych ścieżek uczestnicy ukończyli szkolenia zawodowe:

 

  • kurs prawa jazdy kat. B – 11 osób,
  • kurs języka angielskiego średniozaawansowany – 2 osoby,
  • kurs komputerowy – 7 osób,
  • kurs prawa jazdy kat. C – 1 osoba,
  • kurs posadzkarski – 4 osoby,
  • kurs języka niemieckiego średniozaawansowanego – 2 osoby,
  • kurs spawania metodą MAG – 2 osoby,
  • kurs kierowców wózków widłowych – 4 osoby
Celem wszystkich wyżej wymienionych szkoleń było podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych wśród klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

 

Projekt systemowy 2011 r.

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:


Projekt systemowy nr PO KL 07.01.02-16-010/11

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

Adresaci projektu:
Projekt adresowany jest do 19 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób w wieku aktywności zawodowej, będących osobami niepełnosprawnymi oraz osobami, które osiągnęły pełnoletność w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Realizator projektu:
Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a
tel.(fax) 077 436-91-25, 077 436-29-90
e-mail: pcpr.prudnik@interia.pl