Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /

Realizacja Programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Powiecie Prudnickim

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku osoby stale opiekujące się mieszkającym z nimi niepełnosprawnymi mogą składać wnioski o wsparcie w formie usług opieki wytchnieniowej.

Obraz:

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi:

- dla opieki dziennej - 209 426,40 .

- dla opieki całodobowej - 151 967,76 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi:

- dla opieki dziennej - 209 426,40 .

- dla opieki całodobowej - 151 967,76 zł

Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, pozwalającej na  czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. :

- dziennej - do 240 godzin opieki wytchnieniowej rocznie, jednorazowo nie więcej niż 12 godzin na dobę;

lub

- całodobowy 14-dniowy bezpłatny pobyt w ośrodku wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO PROGRAMU:

Niepelnosprawny_-_Karta_zgloszenia_do_Programu.pdf

Niepelnosprawny_Opiekun_-_RODO_MINISTERSTWO.pdf

Niepelnosprawny_Opiekun_-RODO-Nasze.pdf

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

DOKUMETY DLA OPIEKUNA:

Opiekun_-_Zgloszenie_do_programu.pdf

Opiekun_-brak_pokrewienstwa.pdf

Niepelnosprawny_Opiekun_-_RODO_MINISTERSTWO.pdf

Niepelnosprawny_Opiekun_-RODO-Nasze.pdf

Opiekun_-_Oswiadczenie_Zus.pdf

Zgodnie z zasadami Programu opiekun musi posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu (prosimy o dołączenie kserokopii dyplomów/świadectwa): 

asystent osoby niepełnosprawnej

opiekun osoby starszej

opiekun medyczny

pedagog

psycholog

terapeuta zajęciowy

pielęgniarka

fizjoterapeuta

lub udokumentowane minimum 6-miesieczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi zaświadczeniem wystawionym przez podmiot zlecający opiekę nad osobą niepełnosprawną.

KARTA ROZLICZENIA USŁUG i RACHUNEK:

Karta_realizacji5.pdf

Rachunek8.pdf

 

Obraz:

Obraz: