Dostęp do informacji
Menu główne
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /

PROJEKTY SYSTEMOWE REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty systemowe

,,Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku”

Nr POKL.07.01.02-16-010


Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 -

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie