Dostęp do informacji
Menu główne
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /

Program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON

Obraz:

 

 

 

 

1)    Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie nr 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie nr 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 : pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie nr 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie nr 2 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

d)    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Oświadczenia:

Pobierz plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2016
Nazwa pliku: Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2016.doc (Rozmiar pliku: 29.5KB)

Pobierz plik: Oświadczenie o wysokości dochodów 2016
Nazwa pliku: Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodow_2016.doc (Rozmiar pliku: 50KB)

 

Zaświadczenia:

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie obszar a zadanie 1
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_a_zadanie_1_2016.docx (Rozmiar pliku: 92.37KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie obszar a zadanie 2
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_a_zadanie_2_2016.docx (Rozmiar pliku: 91KB)
Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie obszar b zadanie 1 - narząd wzroku
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie__1___narzad_wzroku._2016.doc (Rozmiar pliku: 104.5KB)
Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie obszar b zadanie 1 - narząd ruchu
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_1___narzad_ruchu_2016.doc (Rozmiar pliku: 115KB)
Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie obszar b zadanie 2 - narząd wzroku
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_2___narzad_wzroku_2016.doc (Rozmiar pliku: 104.5KB) 

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie obszar b zadanie 2 - narząd ruchu
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_2___narzad_ruchu_2016.doc (Rozmiar pliku: 115KB)

 

Wnioski:

Pobierz plik: Wniosek obszar A1 pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_pelnoletnie_2016.doc (Rozmiar pliku: 318.5KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar A1 podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_podopieczny_2016.doc (Rozmiar pliku: 327.5KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar A2 pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A2_pelnoletnie_2016.doc (Rozmiar pliku: 303.5KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar B1 pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_pelnoletnie_2016.docx (Rozmiar pliku: 179.57KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar B1 podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_podopieczny_2016.docx (Rozmiar pliku: 157.48KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar B2 pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_pelnoletnie_2016.docx (Rozmiar pliku: 154.65KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar B2 podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_podopieczny_2016.docx (Rozmiar pliku: 152.55KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar C2 pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_pelnoletnie_2016.docx (Rozmiar pliku: 150.45KB)
Pobierz plik: Wniosek obszar C2 podopieczny
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_podopieczny_2016.docx (Rozmiar pliku: 154.13KB)

Pobierz plik: Wniosek obszar D pełnoletnie
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_D_pelnoletnie_2016.docx (Rozmiar pliku: 149.99KB)