Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Projekt systemowy 2014

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 2014r.

W dniu 17 grudnia 2014 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zorganizowało konferencję podsumowującą realizację VI edycji projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku”.

Spotkanie odbyło się w Restauracji Oaza. Oprócz zespołu zaangażowanego w prace przy realizacji projektu systemowego  na czele z Kierownik PCPR Krystyną Wilisowską mogliśmy gościć: beneficjentów projektu, jak i zaproszonych Gości – Starostę – Pana Radosława Roszkowskiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Panią Grażynę Klimko wraz z  pracownikiem PUP w Prudniku oraz media.

Konferencja upłynęła w świątecznej atmosferze. Na rozpoczęcie Pani Kierownik przywitała zaproszonych gości, następnie Koordynator  projektu – Justyna Saska, omówiła i przedstawiła prezentację poszczególnych działań w ramach projektu. Uczestnicy mogli zobaczyć galerię zdjęć podczas zajęć w których uczestniczyli. Na zakończenie Pani Kierownik wręczyła uczestnikom certyfikaty ukończenia projektu systemowego oraz osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności otrzymały „Informator Osoby Niepełnosprawnej” zaktualizowany i wydany w ramach tegorocznej edycji projektu systemowego. Następnie wszystkich zaproszono na świąteczny poczęstunek.

Pomoc miała na celu wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, poprawę zdolności do zatrudnienia, podniesienie poziomu aktywności zawodowej. Cel został osiągnięty, uczestnicy nabyli nowych umiejętności, podwyższyli swój poziom samooceny, zapoznali się z oczekiwaniami na rynku pracy i pracodawców, zwiększyli swoje szanse na zatrudnienie,  a swoje nowe umiejętności mamy nadzieję będą wykorzystywać w przyszłości. Z ankiet ewaluacyjnych na zakończenie kursów można stwierdzić wysoki stopień zadowolenia beneficjentów z udzielonego wsparcia.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

KURS PRAWA JAZDY KAT.B 

był kursem, który cieszył się największą popularnością. Beneficjentami kursu było 11 osób, w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn. Celem kursu było zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności do poruszania się pojazdami i do zdania egzaminu państwowego. Część teoretyczna odbywała się w mieście Prudniku, praktyczna na terenie województwa opolskiego.

Obraz:

Obraz:

____________________________________________________________________________________________________________________________

KURS KUCHARZ - GASTRONOM

Do kursu przystąpiło 2 uczestników (1 kobieta, 1 mężczyzna). Celem szkolenia było umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności i wiedzy niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kucharz-gastronom. Uczestnicy zapoznali się z takimi zagadnieniami jak: pojęcie żywności i żywienia, znaczenie żywienia zbiorowego, podstawy mikrobiologii, wymogi sanitarne. Dowiedzieli się jaka jest struktura organizacyjna placówki gastronomicznej, zapoznali się z towaroznawstwem specjalistycznym, gdzie poznali treści na temat: doboru surowców i półproduktów do produkcji w gastronomii, oceniania jakościowego i ilościowego wyrobów gotowych  w małej gastronomii, zasad żywienia w tym żywienia dietetycznego, przechowywania i magazynowania surowców. Zajęcia praktyczne odbywały się w restauracji pod okiem kucharza z wieloletnim stażem pracy.Uczestnicy uczyli się wstępnej obróbki surowców, wykonywali różnymi technikami i metodami potrawy kuchni regionalnych, przygotowywali potrawy na przyjęcia okolicznościowe, dekorowali potrawy, uczyli się planowania i układania menu. Uczestnicy zdali na koniec kursu egzamin wewnętrzny oraz otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności. 

Obraz:

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do lektury Informatora Osoby Niepełnosprawnej wydanego w 2014 r. w ramach projektu systemowego Wzrost kompetancji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

Pobierz plik: Informator1.pdf


Nazwa pliku: Informator_dla_osoby_niepelnosprawnej.pdf (Rozmiar pliku: 1.27MB)

____________________________________________________________________________________________________________________________

KURS BRUKARZA

W kursie mającym przygotować uczestnika do pracy brukarza wzięło udział 2 mężczyzn, uczestników projektu systemowego.  Celem kursu było przekazanie beneficjentowi wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie  podstawowych informacji o robotach ziemnych, kosztorysowania, materiałoznawstwa, technologii wykorzystanych przy pracach brukarskich, wykonywania nawierzchni brukowanych z kamieni, kostek i płytek betonowych, obsługi maszyn i narzędzi do robót brukarskich, przygotowań do wykonania i remontów nawierzchni chodników, ulic, placów z kamieni, kostek, płyt, przepisów BHP. Uczestnicy zdali egzamin oraz otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności w języku polskim i w języku angielskim. Każdy uczestnik otrzymał odzież ochronną. W ramach kursu zapewniony był catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

____________________________________________________________________________________________________________________________

KURS KOMPUTEROWY

Końcem października 3 uczestników  projektu, w składzie 1 mężczyzna i 2 kobiety  ukończyło kurs komputerowy na poziomie podstawowym. Celem szkolenia było zapoznanie się z podstawami obsługi komputera,. Każdy z uczestników pracował na stanowisku wyposażonym w komputer i otrzymał pomocne materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć. Program nauczania obejmował m.in podstawy obsługi komputera i wprowadzenie do systemu Windows, poruszanie się w systemie windows, dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb, zapisywanie i usuwanie dokumentów, zastosowanie drukarki, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Uczestnicy zaznajomili się także z blokiem tematycznym dotyczącym internetu, jego obsługi, strony www, poczta elektroniczna, komunikatory, przeglądarki internetowe. To tylko niektóre z wybranych zagadnień objętych kursem. Kurs ukończył się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę i zdobyte umiejętności. Uczestnicy otrzymali zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu oraz certyfikat w języku angielski.

Obraz:

Obraz:

___________________________________________________________________________________________________________________

 

KURS OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH I ZALEŻNYCH

W kursie opiekuna osób starszych i zależnych, udział wzięły 3 osoby (1 mężczyzna i 2 kobiety). Kurs obejmował zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Uczestnicy zapoznali się  z takimi zagadnieniami jak: rola i zadania opiekuna osoby starszej i zależnej, formy pomocy i opieki tej grupie osób; procesy starzenia się organizmu człowieka; choroby wieku podeszłego; pielęgnacja osób w podeszłym wieku i zależnych oraz higiena i zabiegi higieniczne; pierwsza pomoc w geriatrii i zasady stosowania leków u chorych w podeszłym wieku; organizacja czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym. Czego uczestnicy nauczyli się w teorii zastosowali na zajęciach praktycznych w takich instytucjach opieki jak: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nysie przy Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa oraz w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. Celem kursu było przygotowanie beneficjentów do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych i zależnych. Uczestnicy otrzymali pozytywne oceny co stanowiło podstawę do wydania zaświadczeń potwierdzających ukończoną formę szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy uczestnik dostał materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć. W ramach kursu zapewniony był catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Obraz:

___________________________________________________________________________________________________________________

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

W kursie uczestniczyła 1 osoba. Celem kursu było nabycie przez kursanta umiejętności komunikowania się w języku niemieckim w stopniu średniozaawansowanym. Program nauczania był dostosowany do poziomu  szkolenia i uczestniczki. Program obejmował : rozumienie tekstu ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna, dialogi na wybrane tematy jak i ćwiczenia gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym. Zagadnienia na temat: najbliższego otoczenia, zachowanie w restauracji, sklepie, wizyta u lekarza, kontakt z innymi osobami, udzielanie informacji i wiele innych. Kurs ukończył się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem stosownych zaświadczeń. Na kursie zapewniony był catering i zwrot kosztów dojazdu.

___________________________________________________________________________________________________________________

KURS KOSMETYCZNY

Celem kursu kosmetycznego było przygotowanie uczestniczki szkolenia do pracy przy podstawowych czynnościach w zawodzie kosmetyczki w gabinecie kosmetycznym. Zajęcia rozpoczynały się od części teoretycznej, po czym nastąpił pokaz czynności praktycznych, 
a następnie uczestnik samodzielnie wykonywał pod nadzorem trenera zabiegi kosmetyczne. Uczestniczka przygotowywała klienta do zabiegów kosmetycznych, nauczyła się wykonać rzetelnie zabieg kosmetyczny oraz nabyła wiadomości teoretyczne obejmujące tematykę 
z zakresu: pielęgnacji i makijażu twarzy (rodzaje pudrów, podkładów, sposoby nakładania, korygowanie defektów oka, asymetrii twarzy, makijaż ust, regulacja brwi, itp.), rodzajów  makijażu (dzienny, wieczorowy, ślubny, fantazyjny), kreowania własnego wizerunku w oparciu o typ urody. Tematyką szkolenia były również techniki wykonania pedicure i manicure.   
Uczestnik zdał egzamin oraz otrzymał zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo uczestnik dostał materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć. W ramach kursu zapewniony był catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

___________________________________________________________________________________________________________________

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Końcem sierpnia zakończył się kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym.
W kursie uczestniczyło 3 uczestników projektu systemowego. Nabyli oni podstawowych zagadnień
z zakresu gramatyki, nauczyli się udzielania informacji o sobie i otoczeniu. Zdobyli umiejętności poprzez:  słuchanie, pisanie, przetwarzanie  informacji, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi na pytania w języku angielskim. Uczestnicy doskonalili umiejętność mówienia i czytania poprzez ćwiczenia komunikacyjne w formie dialogów.  Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym,
a uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia w języku polskim i angielskim.

W połowie września 1 osoba ukończyła kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Niektóre z zagadnień to: rozumienie tekstu ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna (krótki/długi tekst użytkowy, ogłoszenie, ankieta, list prywatny, wiadomości). Wybrane zagadnienia z kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Ćwiczenia gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym. Zagadnienia na temat: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka

 i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo na poziomie średniozaawansowanym. Kurs ukończył się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem stosownych zaświadczeń w języku polskim
 i angielskim.

Na kursie zapewniony był catering dla uczestników projektu systemowego, uczestnicy mieli zapewnione potrzebne materiały szkoleniowe.   

___________________________________________________________________________________________________________________

KURS PRAWA JAZDY KAT. E DO C

 

Zakończył się kurs realizowany w ramach projektu systemowego- kurs prawa jazdy kategorii E do C, w którym udział wzięła 1 osoba.Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Celem kursu było przekazanie beneficjentowi wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie poruszania się pojazdem kategorii E do C. Uczestnik zdobył wiedzę potrzebną by zadać egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii E do C. Uczestnik zdał egzamin wewnętrzny oraz otrzymał zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. Beneficjentowi sfinansowany został egzamin państwowy. Dodatkowo uczestnik dostał materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć. W ramach kursu zapewniony był catering.

___________________________________________________________________________________________________________________

KURS ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Zakończył się kurs realizowany w ramach projektu systemowego - ABC Przedsiębiorczości, w którym udział wzięła 1 osoba. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Celem kursu było przygotowanie beneficjenta do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnik zdobył wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu podstaw prawa gospodarczego, systemu podatkowego w Polsce i form ewidencji podatkowej, podstaw marketingu i negocjacji, praktycznego wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej, prowadzenia rozliczeń z ZUS, przeprowadzenia analizy sytuacyjnej przedsiębiorstwa.  Uczestnik zdał egzamin oraz otrzymał zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności w języku polskim i w języku angielskim oraz suplement zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo uczestnik dostał materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć. 
W ramach kursu zapewniony był catering.

___________________________________________________________________________________________________________________

KURS SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW

Zakończył się kurs realizowany w ramach projektu systemowego - szkolenie okresowe kierowców, w którym udział wzięła 1 osoba. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne. Celem kursu było umożliwienie beneficjentowi uaktualnienie swojej wiedzy na temat znaczenia wykonywanej przez nich pracy. Uczestnik zdobył wiedzę m.in. z zakresu bezpieczeństwa drogowego oraz racjonalnego zużycia paliwa. Uczestnik zdał egzamin oraz otrzymał zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności w języku polskim i w języku angielskim oraz suplement zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo uczestnik dostał materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć. W ramach kursu zapewniony był catering.

___________________________________________________________________________________________________________________

KURS OPIEKUNKI DO DZIECI I OSÓB STARSZYCH

Kurs opiekunki do dzieci i osób starszych, zakończyły 2 osoby i obejmował zajęcia teoretyczne jak również praktyczne. Celem kursu było  przygotowanie beneficjentów do wykonywania zawodu opiekunki do dziecka i osób starszych. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu procesów rozwojowych dziecka i procesów starzenia się organizmu człowieka, postaw wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby, chorób wieku dziecięcego   i wieku podeszłego, pielęgnacji chorych dzieci i osób starszych, pierwszej pomocy w geriatrii, zasad żywienia dziecka oraz człowieka starszego, chorego, higieny oraz zabiegów higienicznych, w tym profilaktykę odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia. Uczestnicy zdali egzamin oraz otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności w języku polskim i w języku angielskim oraz suplement zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy uczestnik dostał materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć, odzież ochronną oraz badania medycyny pracy. W ramach kursu zapewniony był catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

___________________________________________________________________________________________________________________

KURS JĘZYKA MIGOWEGO

Zakończył się kurs realizowany w ramach projektu systemowego- język migowy, w którym udział wzięła 1 osoba. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Celem kursu było przygotowanie beneficjenta do swobodnego porozumiewania się z osobami z wadą słuchu. Uczestnik zdobył wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu nawiązywania, reagowania na komunikaty i informacje osób z dysfunkcją narządu słuchu, prowadzenia rozmów i rozpoznawania znaków niewerbalnych, zapoznania się ze specyfiką komunikacji z osobą niesłyszącą i/lub głuchoniemą. Uczestnik zdał egzamin oraz otrzymał zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności w języku polskim i w języku angielskim oraz suplement zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo uczestnik dostał materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć. W ramach kursu zapewniony był catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

___________________________________________________________________________________________________________________

KURS OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

Zakończył się pierwszy kurs realizowany w ramach projektu systemowego -  operator wózka jezdniowego, w którym udział wzięło 6 uczestników projektu. Szkolenie składało się z zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Celem kształcenia było przygotowanie beneficjentów do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności min. z zakresu: typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, czynności operatora przy obsłudze wózka oraz w czasie pracy z wózkiem, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP i dozoru technicznego, praktycznej nauki jazdy oraz obsługi instalacji gazowych i  bezpiecznej wymiany butli. Uczestnicy zdali egzamin oraz otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności w języku polskim i w języku angielskim oraz suplement zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Każdy uczestnik dostał materiały szkoleniowe
w zakresie programu szkolenia, odzież ochronną, badania medycyny pracy. W ramach kursu zapewniony był catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zdjęcie przedstawia cztery osoby podczas zajęć praktycznych na placu manewrowym.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku kontynuuje realizację  projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” na lata 2013-2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zespół projektu:

 Kierownik:

Krystyna Wilisowska

Koordynator:

Justyna Saska

Pracownik socjalny:

Agnieszka Peska

 

Inspektor-doradca ds. osób niepełnosprawnych:

Anna Sękowska

Na realizację projektu w roku 2014r. wnioskowaliśmy o 255 363,27 zł dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Społecznego,  z wkładem własnym 29 958,82 zł.

 

W miesiącu styczniu rozpoczęła się rekrutacja osób do projektu, która trwała do końca marca 2014 r. W wyniku rekrutacji wyłoniona została grupa 25 osób (17 osób niepełnosprawnych
i 8 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych), mieszkańców powiatu prudnickiego.

 

Spotkanie informacyjno-integracyjne

 Wychodząc naprzeciw uczestnikom projektu 31.03.2014r odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne, miało ono za zadanie zintegrować grupę, zapoznać z pracownikami zaangażowanymi w projekt, a także miało posłużyć promocji projektu i poprawie świadomości społeczeństwa w zakresie działań prowadzonych w ramach aktywnej integracji.  
 

Z beneficjentami ostatecznymi prowadzono pracę socjalną, ponadto w kwietniu i maju trwały spotkania indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem dla wszystkich uczestników  w podziale na 2 grupy.

Warsztaty z doradcą zawodowym

Działania doradcze rozpoczęły się konsultacją indywidualną mającą na celu zapoznanie się z sytuacją zawodową uczestników, ich predyspozycjami, doświadczeniami zawodowymi, umiejętnościami. Rezultatem konsultacji indywidualnych było sporządzenie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika. IPD zawierał wskazania i kroki mające doprowadzić uczestnika do uzyskania zatrudnienia lub wspomóc go w poszukiwaniu pracy ponadto doradca dobrał kursy i szkolenia zgodnie z aktualnymi potrzebami na rynku pracy, które zostaną uczestnikom sfinansowane będą one trwały od lipca do grudnia 2014 r.

Zajęcia grupowe miały charakter warsztatowy i miały na celu  pomoc w uzyskaniu zdolności konstruowania dokumentów aplikacyjnych, nabycie umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą , pozyskanie znajomości sposobów i technik efektywnego poszukiwania pracy, poznanie lokalnego i ogólnoświatowego rynku pracy oraz określenie swojej przydatności do zawodu.

Warsztaty z psychologiem

Działania psychologiczne rozpoczęły się konsultacjami indywidualnymi, które miały na celu osobiste podejście do uczestnika pod kątem zwiększenia motywacji i podniesienia poczucia własnej wartości. Na zajęciach grupowych poruszane były min. tematy z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Uczestnicy otrzymali zestawy obiadowe podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem oraz mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz: