Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Szkolenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą

Zachęcamy opiekunów zastępczych do udziału w nieodpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje opiekuńczo - wychowawcze.

W związku z realizacją projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu planuje realizację jednodniowych nieodpłatnych szkoleń dla osób sprawujących pieczę zastępczą mających na celu podniesienie umiejętności pracy z dzieckiem problemowym oraz zdolności interpersonalnych opiekunów.

Zachęcamy opiekunów zastępczy do zapisywania się na zaproponowane szkolenia:
1. Doświadczenia traumatyczne dziecka determinujące trudne zachowania - 05.04.2017r.
2. Depresja u dzieci i młodzieży - diagnoza i strategie terapeutyczne - 19.05.2017r.
 

Obraz:

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 1011. Autor: PCPR Prudnik. Data publikacji: poniedziałek, 6 marca 2017r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności