Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Kolejne kursy ukończone

Uczestnicy projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku ukończyli kolejne kursy.

Obraz: Grafika złożona z trzech zdjęć prezentująca na dwóch zjęciach koparkę przy pracy z napisem Grafika złożona z trzech zdjęć prezentująca na dwóch zjęciach koparkę przy pracy z napisem

Na przełomie lipca i września 9 beneficjentów ostatecznych projektu uczestniczyło wkursie Prawo jazdy kat. B. Celem kursu było zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do poruszania się pojazdami i do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs, zdali egzamin wewnętrzny, po czym przystąpili do egzaminów państwowych.

W miesiącu sierpniu rozpoczął się w Opolu kurs Operator koparki kl. III uprawnień, uczestniczyła w nim 1 osoba. Celem szkolenia było uzyskanie przez uczestnika uprawnień oraz wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy z zakresie obsługi koparki kl. III uprawnień. Bloki tematyczne: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparek, technologia robót, zajęcia praktyczne - staż wstępny. Kurs zakończył się egzaminem państwowym.

Obraz: Grafika złożona z trzech zdjęć prezentująca na dwóch zjęciach koparkę przy pracy z napisemGrafika złożona z trzech zdjęć prezentująca na dwóch zjęciach koparkę przy pracy z napisem

Obraz: Grafika złożona z trzech zdjęć z kursu na pracownika ochrony prezentująca na pierwszym zdjęciu dwoje uczestników kursu podczas zajęć w sali lekcyjnej, na drugim pozujących wszystkich uczestników kursu, a na trzecim uczestniczkę kursu z instruktorką podczaPowiększGrafika złożona z trzech zdjęć z kursu na pracownika ochrony prezentująca na pierwszym zdjęciu dwoje uczestników kursu podczas zajęć w sali lekcyjnej, na drugim pozujących wszystkich uczestników kursu, a na trzecim uczestniczkę kursu z instruktorką podczaPowiększ

Obraz: Grafika złożona z trzech zdjęć z kursu obsługi wózków widłowych przezentująca na każdym ze zdjęć jednego z uczestników kursu za kierownicą wózka widłowego, wykonujacych różne operacje i manipulacje - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarówGrafika złożona z trzech zdjęć z kursu obsługi wózków widłowych przezentująca na każdym ze zdjęć jednego z uczestników kursu za kierownicą wózka widłowego, wykonujacych różne operacje i manipulacje - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarów

Obraz: Grafika złożona z dwóch zdjęć z kursu tworzenia stron internetowych prezentująca na obu zdjęciach różne ujęcia uczestników kursu siedzących przy stole, na którym stoją laptopy - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarów oryginalnychGrafika złożona z dwóch zdjęć z kursu tworzenia stron internetowych prezentująca na obu zdjęciach różne ujęcia uczestników kursu siedzących przy stole, na którym stoją laptopy - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarów oryginalnych

Obraz: Grafika złożona z trzech zdjęć z kursu na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych prezentująca na pierwszym zdjęciu kobietę w białym kitlu poprawiającą pościel na szpitalnym łóżku, na drugim dwie uczestniczki kursu przeglądające przy stoleGrafika złożona z trzech zdjęć z kursu na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych prezentująca na pierwszym zdjęciu kobietę w białym kitlu poprawiającą pościel na szpitalnym łóżku, na drugim dwie uczestniczki kursu przeglądające przy stole

Na przełomie lipca i września 9 beneficjentów ostatecznych projektu uczestniczyło wkursie Prawo jazdy kat. B. Celem kursu było zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do poruszania się pojazdami i do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs, zdali egzamin wewnętrzny, po czym przystąpili do egzaminów państwowych.

 

W miesiącu sierpniu rozpoczął się w Opolu kurs Operator koparki kl. III uprawnień, uczestniczyła w nim 1 osoba. Celem szkolenia było uzyskanie przez uczestnika uprawnień oraz wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy z zakresie obsługi koparki kl. III uprawnień. Bloki tematyczne: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparek, technologia robót, zajęcia praktyczne - staż wstępny. Kurs zakończył się egzaminem państwowym.

Dwóch uczestników projektu systemowego na przełomie sierpnia i września dojeżdżało do Opola na kurs Pracownik ochrony. Po ukończonym kursie beneficjenci przygotowani są do realizacji podstawowych zadań pracownika ochrony przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z Ustawy
o ochronie osób i mienia bez wymogu posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej na poziomie wykonawczym. Kursanci bardzo zadowoleni ze szkolenia, zakończyli je pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego.

Kolejnym kursem, który również rozpoczął się w sierpniu był Opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych
. Celem szkolenia było uzyskanie teoretycznego i praktycznego przygotowania uczestniczki do wykonywania zawodu. Beneficjentka nabyła umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi pozwalającymi na samodzielne wykonywanie opieki
w zakładach opiekuńczych lub w domach pomocy społecznej. Celem kształcenia w zakresie w/w kursu było przygotowanie do wsparcia osób samotnych, niepełnosprawnych, zależnych oraz starszych. Zajęcia praktyczne odbyły się w Domu św. Jana Bożego w Prudniku. Kurs ukończył się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończonej formie szkolenia.

W październiku 3 osoby przystąpiły do kursu Obsługa wózka jezdniowego, który miejsce miał w Nysie oraz 3 uczestników rozpoczęło kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów graficznych.

Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów graficznych składał się
z następujących bloków tematycznych: podstawy języka HTML tworzenie stron www, listy, znaki specjalne, wskaźniki i odnośniki, wewnętrzne odwołania w tworzonym dokumencie, wstawianie grafiki do dokumentu, tabele i ramki na stronach www, tła rolety, znaki wodne, dźwięk na stronach www, zasady tworzenia formularzy HTML, zasady publikowania swojego serwisu informacyjnego na serwerze internetowym, tworzenie stron www z wykorzystaniem wybranych aplikacji. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Celem kursu obsługi wózka jezdniowego było zdobycie  umiejętności  w zakresie manewrowania i obsługi technicznej wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, w tym w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urządzenia, składał się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Podobnie jak pozostałe kursy zakończył się egzaminem.

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 1195. Autor: PCPR Prudnik. Data publikacji: środa, 30 października 2013r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności