Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Zapewniamy kompelksowe wsparcie w ramach projektu "Bezpieczna Rodzina"

Od kwietnia tego roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku realizowany jest projekt „BEZPIECZNA RODZINA”.

Jest to projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie”.  

 

Osoby zmagające się z zjawiskiem przemocy w swoim domu będą objęte kompleksowym wsparciem mającym na celu przerwanie cyklu przemocy. Kompleksowość tego wsparcia polega na objęciu nim każdego członka rodziny uczestniczącego w zjawisku przemocy oraz wielostronność tych działań. 

 

Są to między innymi:

- pomoc psychologiczna dla dzieci doświadczających przemocy domowej,

- turnus socjoterapeutyczny dla dzieci świadków przemocy w rodzinie

- pomoc psychologiczna  i położnicza dla rodziców spodziewających się dziecka i młodych rodziców

- telefon zaufania,

- grupa wsparcia dla osób doświadczających  przemocy w rodzinie,

- grupa terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

- poradnictwo socjalne,

- poradnictwo prawne,

- poradnictwo rodzinne,

- poradnictwo uzależnień,

- trening interpersonalny i intrapsychiczny

- trening pozytywnego autowizerunku

 

Wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie gwarantowany jest zwrot kosztów dojazdu do Ośrodka a podczas zajęć i konsultacji zapewniona jest również opieka nad dziećmi. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku posiada pomieszczenia w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

MILCZENIE NIE JEST ZŁOTEM, MILCZENIE KRZYWDZI

Wszystkie osoby doznające przemocy w rodzinie pomoc otrzymają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30 w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku, ul. Kościuszki 55a

TELEFON ZAUFANIA 77 436 47 00

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 1031. Autor: PCPR Prudnik. Data publikacji: piątek, 12 października 2018r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności