Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Opieka Wytchnieniowa- edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku od maja bieżącego roku realizuje program ”Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021.

Obraz:

 

plakat_fundusz_celowy_420x297_1.pdf

Projekt skierowany jest dla:

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz dla

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 887. Autor: Joanna Pańczyk. Data publikacji: czwartek, 27 maja 2021r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności