Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Trwa nabór wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Obraz:

Terminy składania wniosków:

Moduł I:

Od 01.03.2022 do 31.08.2022 r.

Moduł II:

Od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Od 12.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd” można uzyskać pod numerem telefonu 77 436 29 90, osobiście w tut. Centrum lub na stronach internetowych:

Zapraszamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku o dofinasowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Założenie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP pozwoli na skorzystanie z możliwości jakie daje System Obsługi Wsparcia finansowanego (SOW) – nie wychodząc z domu - bez zbędnych kolejek i barier (w tym podpisanie umowy).

Obraz:

 

https://sow.pfron.org.pl/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne
i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie
z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 974. Autor: Małgorzata Rybarczyk. Data publikacji: wtorek, 1 marca 2022r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności