Dostęp do informacji
Menu główne

PROGRAMY MINISTERIALNE

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne oraz nie korzystające z usług opiekuńczych/specjalnych usług opiekuńczych oraz innych form podobnej pomocy finansowanych ze środków publicznych mogą skorzystać z Programu Resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023. Więcej informacji, w tym pełny tekst Programu oraz niezbędne dokumenty na stronie: https://pcpr-prudnik.pl/strona_101.html.

Opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z pomocy w ramach Programu Resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023. Więcej informacji, w tym pełny tekst Programu oraz niezbędne dokumenty na stronie: https://pcpr-prudnik.pl/strona_102.html.

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 855. Autor: Małgorzata Skowronek. Data publikacji: czwartek, 5 stycznia 2023r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności