Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Informujemy, że w 2024 roku kontynuowany będzie „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2024 roku realizowane będą następujące obszary programu:
 Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,
Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
Obszar D - likwidacja barier transportowych,
Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg na terenie powiatu - brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Terminy i miejsce składania wniosków:

1. Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G Programu przyjmowane do 31.01.2024 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30; tel. 508  667 885
2. Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio do Opolskiego Oddziału PFRON w Opolu, ul. Katowicka 55.

Pomoc przewidziana w ramach obszarów B,C,D,F i G nie będzie udzielana projektodawcom z terenu samorządów powiatowych, które nie wyraziły zgody na przyjęcie roli realizatora programu.
            Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III”
( w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 16.11.2023 r.
(w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 1402. Autor: Małgorzata Skowronek. Data publikacji: czwartek, 30 listopada 2023r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności