Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /
  • /

Data ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768):

Do 30 WRZEŚNIA 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność:

- orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem: 9 MARCA 2020 r.  - 29 WRZEŚNIA 2024 r. oraz  orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 9 grudnia 2019 r. - 8 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

- karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, o których mowa w ust. 1 – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności, albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 878. Autor: Małgorzata Skowronek. Data publikacji: środa, 3 stycznia 2024r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności