Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner
 • Tutaj jesteś:
 • /
 • Strona główna
 • /
 • /

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 • Przyjmowanie oraz weryfikacja formalna wniosków składanych przez osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • Prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • Przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
 • Planowanie i powoływanie składów orzekających wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem na posiedzenia składów poszczególnych specjalistów
 • Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • Przygotowywanie dokumentacji odwoławczej i przesyłanie odwołań do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
 • Wystawianie stosownych zaświadczeń związanych z niepełnosprawnością osobom indywidualnym
 • Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • Współpraca z organami rentowymi i innymi instytucjami w zakresie orzecznictwa
 • Informowanie osób niepełnosprawnych o przysługujących ulgach i uprawnieniach