Dostęp do informacji
Menu główne

POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku informuje, iż w dniu 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, zaś w okresie od 22 do 28 lutego – „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Kampania jest realizowana na terenie Powiatu Prudnickiego przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku.

Zasadniczym celem powyższej kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych oraz propagowanie praw i form pomocy ofiarom przestępstw. W ramach powyższych działań, Komenda Powiatowa Policji w Prudniku wraz z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej uruchamia – „Punkt Konsultacyjny dla osób poszkodowanych przestępstwem”.

Dyżury będą pełnione w siedzibie KPP w Prudniku przy ul. Skowrońskiego 39, w dniach od 22 do 26 lutego 2010r. w godz. od 15:00 do 20:00.

Na miejscu, bezpłatnie udzielana będzie pomoc prawna, psychologiczna oraz terapeutyczna.
Ponadto w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku będzie pełnić dyżur Stowarzyszenie z Prudnika „Biuro Bezpłatnej Pomocy Prawnej”. Członkowie stowarzyszenia będą udzielać porad osobom pokrzywdzonym w dniach 22 – 26 lutego 2010r w godzinach od 9:00 do 13:00. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z proponowanej formy pomocy.