Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Niebieska Karta i co dalej?

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku realizowany jest projekt „Niebieska Karta i co dalej”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie”.   

Projekt „Niebieska Karta i co dalej” zakłada miedzy innymi stworzenie aktualnej diagnozy problemu przemocy w Powiecie Prudnickim, a także stworzenie mapy pomocy udzielanej osobom uwikłanym w przemoc przy ściślej współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi i punktami.

Osoby zmagające się z zjawiskiem przemocy w swoim domu będą objęte kompleksowym wsparciem mającym na celu przerwanie cyklu przemocy. Kompleksowość tego wsparcia polega na objęcie nim każdego członka uczestniczącego w zjawisku przemocy oraz wielostronność tych działań. Są nimi miedzy innymi:

- pomoc psychologiczna dla dzieci doświadczających przemocy domowej,

- turnus socjoterapeutyczny dla dzieci świadków przemocy w rodzinie

- pomoc psychologiczna  i położnicza dla rodziców spodziewających się dziecka i młodych rodziców

- Telefon Zaufania,

- grupa wsparcia dla osób doświadczających  przemocy w rodzinie,

- grupa terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

- poradnictwo socjalne,

- poradnictwo prawne,

- poradnictwo rodzinne,

- poradnictwo uzależnień,

- trening interpersonalny,

- kursy rozwojowe:

a) kurs przedsiębiorczości

b) kurs prawa jazdy

c) kurs obsługi kasy fiskalnej

d) kurs wen do

Wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie gwarantowany będzie zwrot kosztów dojazdu do Ośrodka a podczas zajęć i konsultacji zapewniona będzie również opieka nad dziećmi. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku posiada pomieszczenia w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

MILCZENIE NIE JEST ZŁOTEM, MILCZENIE KRZYWDZI

Wszystkie osoby doznające przemocy w rodzinie pomoc otrzymają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30 w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku, ul. Kościuszki 55a

TELEFON ZAUFANIA 77 436 47 00

 Jeżeli jesteś ofiarą przemocy zgłoś się do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Tutaj otrzymasz pomoc!

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Kościuszki 55a 48-200 Prudnik

Wydruk finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu: „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ Projekt : „Niebieska Karta i co dalej …?”