Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Opiekunowie zastępczy uczestniczyli w szkoleniach

W październiku br. odbyły się bezpłatne szkolenia dla opiekunów zastępczych, których celem było wzmocnienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, wymiana doświadczeń oraz integracja osób pełniących funkcję rodziny zastępczej

Dzięki współpracy tut. Centrum z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Opolu, zostały w październiku zrealizowane działania w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej." Dzięki działaniom projektowym zostały przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla rodzin zastępczych. 

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Pierwsze szkolenie w  odbyło się 18 października br. w Starostwie Powiatowym w Prudniku pn. „Wzmocnienie przez rodziców zastępczych własnej roli wychowawczej i opiekuńczej – rola komunikacji w utrzymaniu więzi, poszukiwanie i udzielanie wsparcia, identyfikacja własnych zasobów i ograniczeń”. W szkoleniu udział wzięło udział 11 opiekunów zastępczych. W trakcie szkolenia został omówiony model procesu komunikacji, bariery komunikacyjne, objawy i charakterystyka zaburzonej więzi itp. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe.

Następne szkolenie odbyło się 26 października br. w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku pn. „ Więzi jako czynnik chroniący rozwój dziecka- metodyka pracy z dzieckiem o zaburzonej więzi (RAD)”, w którym uczestniczyło 13 opiekunów zastępczych. Podczas szkolenia zostały omówione takie temat jak: teoria więzi, zaburzenia więzi u dzieci, przyczyny, objawy RAD, diagnoza i terapia, problemy dzieci pozbawionych więzi z rodziną biologiczną, zaburzenia zachowania i osobowości u dzieci ze zdiagnozowanym RAD, przeciwdziałanie. Opiekunowie otrzymali także materiały szkoleniowe oraz zalecono przydatną literaturę dot. omawianego tematu.

Podczas omawianych szkoleń opiekunowie zastępczy mieli możliwość wymiany 
dotychczasowych doświadczeń, dyskusji, a także uzyskania informacji na temat sposobów rozwiązywania bieżących problemów.

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 1072. Autor: PCPR Prudnik. Data publikacji: czwartek, 27 października 2016r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności