Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Podpisano list intencyjny o współpracy

W październiku podpisano list intencyjny pomiędzy Optima Medycyna a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, którego celem będzie poprawa w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem), Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020.

05 października 2016 roku  podpisano List Intencyjny pomiędzy podmiotem działającym w obszarze ochrony zdrowia jakim jest Optima Medycyna oraz podmiotem działającym w obszarze pomocy i integracji społecznej - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Strony zadeklarowały zamiar współpracy w celu realizacji działań w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Obraz:

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w zakresie:

a) opieki neonatologicznej,

b) zwiększenia bezpieczeństwa porodu oraz opieki poporodowej w celu ułatwienia matce szybszej rehabilitacji poporodowej oraz zwiększenia jakości życia dziecka,

c) szczepień dzieci do drugiego roku życia (np. pneumokoki),

d) diagnostyki i leczenia chorób rozwojowych niemowląt i dzieci,

e) wczesnego wykrywania wad rozwojowych,

f) rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami,

g) szkoły opieki nad matką i dzieckiem,

h) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

i) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych.

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 3803. Autor: PCPR Prudnik. Data publikacji: poniedziałek, 7 listopada 2016r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności