Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Moduł I

MODUŁ I

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

1)       Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a)       Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–      Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Pobierz plik: Wniosek - A1 - osoby pełnoletnie 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_pelnoletnie_2019.doc (Rozmiar pliku: 764.5KB)

Pobierz plik: Wniosek - A1 - podopieczny 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A1_podopieczny_2019.doc (Rozmiar pliku: 274.5KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie A1
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_A1_zadanie_1_2019.docx (Rozmiar pliku: 70.32KB) 

 

- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

Pobierz plik: Wniosek A2 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A2_2019.doc (Rozmiar pliku: 760KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie A2
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_A2_A3_2019.docx (Rozmiar pliku: 108.88KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

 

- Zadanie nr 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

Pobierz plik: Wniosek A3 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A3_2019.doc (Rozmiar pliku: 760.5KB) 

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

 

- Zadanie nr 4- Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Pobierz plik: Wniosek A4 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_A4_pelnoletnie_2019.doc (Rozmiar pliku: 765.5KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–      Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Pobierz plik: Wniosek B1 osoby pełnoletnie 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_pelnoletnie_2019.docx (Rozmiar pliku: 116.58KB) 

Pobierz plik: Wniosek - B1 - podopieczny 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B1_podopieczny_2019.docx (Rozmiar pliku: 122.98KB) 

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie narząd wzroku 2019
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie__1___narzad_wzroku._2019.doc (Rozmiar pliku: 122.5KB) 

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie narząd ruchu 2019
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_1___narzad_ruchu_2019.doc (Rozmiar pliku: 161KB) 

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

 

–      Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Pobierz plik: Wniosek B2 osoby pełnoletnie 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_pelnoletnie_2019.docx (Rozmiar pliku: 160.55KB)

Pobierz plik: Wniosek B2 podpieczny 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B2_podopieczny_2019.docx (Rozmiar pliku: 154.07KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie narząd ruchu
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_2___narzad_ruchu_2019.doc (Rozmiar pliku: 123.5KB)

 Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie narząd wzroku 2019
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_2___narzad_wzroku_2019.doc (Rozmiar pliku: 74.5KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

 

Zadanie nr 3-pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Pobierz plik: Wniosek B3 osoby pełnoletnie 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B3_pelnoletnie_2019.docx (Rozmiar pliku: 114.25KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie B3
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b_zadanie_3___narzad_wzroku_2019.doc (Rozmiar pliku: 156.5KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB) 

 

Zadanie nr 4-pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Pobierz plik: Wniosek B4 osoby pełnoletnie 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B4_pelnoletnie_2019.docx (Rozmiar pliku: 113.58KB)

Pobierz plik: Wniosek B4 podopieczny 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B4_podopieczny_2019.docx (Rozmiar pliku: 115.3KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie B4 2019
Nazwa pliku: zaswiadczenie_lekarskie_obszar_b4__2019.doc (Rozmiar pliku: 124.5KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

 

Zadanie nr 5-pomoc w pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego

Pobierz plik: Wniosek B5 osoby pełnoletnie 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B5_pelnoletnie_2019.docx (Rozmiar pliku: 114.23KB)

Pobierz plik: Wniosek B5 podpieczony 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_B5_podopieczny_2019.docx (Rozmiar pliku: 115.34KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

c)       Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie nr 1– pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

zaswiadczenie_lek._C1.pdf

zaswiadczenie_lek._C1.docx

Zalacznik_do_wniosku_dochody_2019.pdf

Zalacznik_do_wniosku_dochody_2019.doc

Wniosek_obszar_C1_podopieczny.pdf

Wniosek_obszar_C1_podopieczny1.docx

Wniosek_obszar_C1_pelnoletnie-1.pdf

Wniosek_obszar_C1_pelnoletnie-1.docx

–      Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Pobierz plik: Wniosek C2 osoby pełnoletnie 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_pelnoletnie_2019.docx (Rozmiar pliku: 137.87KB)

Pobierz plik: Wniosek C2 podopieczny 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C2_podopieczny_2019.docx (Rozmiar pliku: 157.55KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

–      Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Pobierz plik: Wniosek C3 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C3_2019.docx (Rozmiar pliku: 150.4KB)

Pobierz plik: Załącznik do wniosku C3 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku_C3_oferta_2019.docx (Rozmiar pliku: 17.78KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie C 3 2019
Nazwa pliku: Zaswiadczenie_lekarkie_obszar_C_zadanie_3_i_4_2019.docx (Rozmiar pliku: 107.05KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

–      Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Pobierz plik: Wniosek C4 2019
Nazwa pliku: Wniosek_obszar_C4_2019.docx (Rozmiar pliku: 145.52KB)

Pobierz plik: Załącznik do wniosku C4 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku_C4_oferta_2019.docx (Rozmiar pliku: 16.57KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie C4 2019
Nazwa pliku: Zaswiadczenie_lekarkie__obszar_C_zadanie_3_i_4_2019..docx (Rozmiar pliku: 107.05KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

 

Zadanie nr 5– pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Pobierz plik: Wniosek C5 osoby pełnoletnie 2019
Nazwa pliku: Wniosek_C5_pelnoletnie_2019.docx (Rozmiar pliku: 137.78KB)

Pobierz plik: Wniosek C5 podopieczny 2019
Nazwa pliku: Wniosek_C5_podopieczny_2019.docx (Rozmiar pliku: 151.78KB)

Pobierz plik: Zaświadczenie lekarskie C5
Nazwa pliku: Zaswiadczenie_lekarkie__C5.docx (Rozmiar pliku: 107.64KB)

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

 

Obszar „D”- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Pobierz plik: Wniosek D 2019
Nazwa pliku: Wniosek_D_2019.docx (Rozmiar pliku: 146.79KB) 

Pobierz plik: Załącznik - dochody 2019
Nazwa pliku: Zalacznik_do_wniosku__dochody_2019.doc (Rozmiar pliku: 50.5KB)

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Moduł – I – likwidacja barier utrudniających rehabilitację społeczną i zawodową

w Powiecie Prudnickim w 2019 r.

Pobierz plik: Zasady Moduł I - 2019
Nazwa pliku: zasady_AS_2019_Modul_I.pdf (Rozmiar pliku: 360.33KB)